Živá historie 3/2020

Germáni proti Slovanům
Výběr z obsahu: 
  • Život v temných staletích
  • Neomezený vládce Horních Uher
  • Na prahu kalamity?
  • České noviny do každé rodiny
  • Co praví hvězdy

+ DÁREK: Unikátní mapy hvězdné oblohy (1670 a 1824)

Téma: Slované vs. Germáni 

Život v temných staletích
Co nového víme o všedním životě Slovanů a Germánů v prvních staletích raného středověku?

Pod germánským tlakem
Některé slovanské kmeny dospěly až k dolnímu Labi, kde se dostaly do kontaktu s vyspělejšími Germány. To hrálo zásadní roli v jejich osudech

Poslední cesta na hořící lodi
Když pohanský velmož zemřel, dali mu někdy na cestu oblíbenou otrokyni, aby mu sloužila i na onom světě – spálili ji spolu s ním

Válka a politika 

Fenomén Franco
Ačkoliv od konce frankistické diktatury uplynula již více než čtyři desetiletí, za Pyrenejemi budí stále nespoutané vášně

Neomezený vládce Horních Uher
Jan Jiskra z Brandýsa se proslavil jako skvělý válečník a vojevůdce. Věhlas vojenského velitele naplňoval obdivem již jeho současníky

Peníze pro Masaryka
Američtí krajané od počátku podporovali a především financovali Masarykův zahraniční odboj

Devět válečných let Krále Slunce
Francie Ludvíka XIV. vedla velkolepou zahraniční politiku, jejíž součástí byla též expanze na východ

Život v historii 

Manhattan za 60 guldenů
Náčelník indiánů Canarsee Seyseys nedostal zaplaceno za území Nového Yorku ve zlatě, ale ve zboží

Na prahu kalamity?
S rozvojem lesnictví docházelo k prvním velkým zásahům do skladby lesních porostů. Budoucnost ukázala, že byly nevhodné

Šalomounovi dědicové
Jedna z nejstarších afrických říší se sídlem v Aksumu mezi vůbec prvními přijala křesťanství jako státní náboženství

České noviny do každé rodiny
Novinář a nakladatel Václav Matěj Kramerius výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka a literatury

Kartičky povzbuzení a naděje
Předměty z koncentračních táborů jsou vzácným důkazem nejen nacistických zvěrstev, ale i touhy po přežití a zachování paměti vězňů

Rudolfův majestát smrti
Skonání Rudolfa II. bylo očekávaným vyvrcholením jeho pozvolné agonie. Jak vypadala jeho pohřební výbava?

Věda a umění 

Co praví hvězdy
Největšího rozkvětu dosáhlo hvězdopravectví v 16. a na počátku 17. století. Sestavováním horoskopů se zabývala řada významných učenců

Čas trhl oponou
Naší patrně nejznámější oponou je Hynaisova v Národním divadle, existuje však množství dalších, především na malých scénách

Dvě rozdílné císařovny
Letos měly premiéru pokračování televizního seriálu Marie Terezie a dokument Panovnice. Jak se jejich tvůrci vypořádali s historickými fakty?

Zpět na Živá historie