Živá historie 3/2021

Marie Terezie a Josef II.
Témata z aktuálního čísla: 
  • Osvícenci na trůně?
  • Reformy na vlastní kůži
  • Opičí proces
  • Ohnivý symbol Čech
  • Elegance na kolejích

+ DÁREK: Patent o zrušení nevolnictví a teloranční patent (1781)

Téma: reformátoři Marie Terezie a Josef II.

Osvícenci na trůně?
Ač jsou Marie Terezie a Josef II. považováni za osvícené panovníky, kroky ve prospěch země realizovali každý z jiných pohnutek

Zbaveni pout člověčenství a jediného náboženství
Josef II. vstoupil do dějin jako panovník, který osvobodil svůj lid od nevolnictví a umožnil mu vyznávat protestantskou a pravoslavnou víru

Reformy na vlastní kůži
Osvícenské reformy se týkaly takřka všech základních oblastí lidského života. Jaký dopad měly na osudy obyvatel náchodského panství?

Válka a politika

V pasti srpu a kladiva
Čím museli za komunistického režimu procházet výsadkáři, kteří nasazovali své životy za druhé světové války?

Uherský zachránce křesťanstva
János Hunyadi zasvětil velkou část svého života boji s tureckými vojsky pronikajícími do Uher a vypracoval se na jednoho z nejvlivnějších velmožů v zemi

Král kaprál
Ne náhodou proslul Fridrich Vilém I. v Evropě jako „král kaprál“ nebo „král vojáků“. Za jeho vlády byly položeny pevné základy proslulého pruského militarismu

Věda a umění 

Na chvíli detektivem
Historikovo řemeslo v praxi: krok za krokem k odhalení pozadí dávno zapomenuté události

Poklad z Cezav
V roce 1953 byl na návrší Cezavy u Blučiny nalezen hrob velmože z období stěhování národů s výbavou zdobenou zlatem a granáty

Opičí proces
Spor mezi stoupenci evoluce a božského stvoření přerostl v USA v bizarní legislativní válku, jejímž vrcholem byl soudní proces v Daytonu roku 1925

Umlčená vlastenka
Jak se podařilo filmařům zpracovat životní příběh nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové? 

Kult naší paní
Po roce 1918 převládlo v české společnosti vnímání Boženy Němcové jako „svaté“ bojovnice za českou věc a ženskou emancipaci

Ohnivý symbol Čech
Sytě červený český granát, který se tradičně využíval ve šperkařství, klenotnictví a v galanterii od středověku

Život v historii

Ku prospěchu potřebných
Péče o nemocné a chudé se ve středověkých městech stala doménou mnišských řádů a odehrávala se zejména ve špitálech

Elegance na kolejích
Po letech chátrání opět ožívá jeden z klenotů železniční dopravy meziválečného Československa – vlak Slovenská strela

Podnikání na baterky
Jaroslav Jan Pála založil ve Slaném známou společnost na výrobu elektrických článků a baterií

Zlatý věk Hanzy
Z původně obchodního svazku několika severoevropských měst se v průběhu dvou staletí konstituovala mohutná vojensko-politická síla

Zpět na Živá historie