Živá historie 3/2022

Rytíři Šalomounova chrámu
Výběr z obsahu: 
  • Růst až za obzor
  • Lvi v kůži beránčí
  • Svět podle Gándhího
  • Císařův hvězdář
  • Nejlepší na konec?

+ DÁREK: Plán Prahy (1894) a první plán Velké Prahy (1921)

 

Téma: vznik českých velkoměst

Růst až za obzor
Když se uzavřené městské celky spoutané hradbami konečně mohly v 19. století volně nadechnout, začaly se v hlavách jejich představitelů rodit plány na další rozrůstání

Od Bruntálu po Přebuz
Na otázku, které české sídlo má nejvíc obyvatel, určitě známe odpověď všichni. Kde ale najdeme třeba nejdelší hradby, největší náměstí nebo nejstarší park?

Léčba churavé metropole
V samém centru Prahy se na přelomu 19. a 20. století odehrála asanace bývalé židovské čtvrti Josefov. Křivolaké uličky a starobylé domy nahradila moderní zástavba

Válka a politika

Lvi v kůži beránčí
Ze skromných počátků společenství mnichů-válečníků se řád templářů za dvě stě let své existence rozrostl do ohromující vojenské a finanční síly

Pražské inferno
Dne 14. února 1945 se stala Praha cílem nejtragičtějšího bombardování co do počtu obětí i škod. Symbolem nešťastné události se stal poničený Emauzský klášter

Kroisův nezvratný osud
„Vytáhneš-li do boje proti Peršanům, zničíš velkou říši,“ předpověděla delfská věštkyně lýdskému králi Kroisovi. Že by mohlo jít o říši jeho vlastní, si monarcha nepřipustil

Svět podle Gándhího
Gándhího filozofie mírumilovného občanského odporu změnila svět. Přesto při cestě k nezávislosti Indie nedokázal zabránit násilí mezi hinduisty a muslimy

Věda a umění

Císařův hvězdář
Věhlasný dánský astronom Tycho de Brahe kromě pražského rudolfínského dvora krátce pobýval i v Benátkách nad Jizerou

Záhadné stavby doby kamenné
K čemu mohl neolitickým zemědělcům sloužit rondel – prostor chráněný palisádou a obehnaný jedním či více špičatými příkopy?

Nová tajemství rožmberské hrobky
Hrobka pánů z Růže ve Vyšším Brodě vydala další poklad a nastolila další z řady otázek a záhad s ní spojených

Nejlepší na konec?
Závěrečný díl minisérie Marie Terezie zachycuje posledních dvacet let života panovnice. Přestože se tvůrci nevyvarovali omylů, jde o nejzdařilejší část „ságy“

Život v historii

Češi, jeďte do Chaca!
V roce 1913 dvě moravské rodiny založily kolonii v argentinské provincii Chaco. Jejich úspěch s pěstováním bavlny sem přilákal další tisíce krajanů

Labyrintem krutého světa
Jako protestant a exulant byl připomínán jako oběť „doby temna“ a ztělesnění protihabsburského odporu. Jak se díváme na Jana Amose Komenského dnes?

Hledám dům motýlí
Úpadek hedvábnictví v Praze se počátkem 19. století rozhodl zvrátit italský podnikatel Josef Rangheri. Odkoupil stromy morušovníků a tradiční odvětví znovu oživil

Zpět na Živá historie