Živá historie 3/2023

Tutanchamon
Výběr z obsahu: 
  • Známý i neznámý vládce
  • Na spojnici se starověkem
  • Co nikdo neměl slyšet
  • Osamělý vizionář
  • Nejbohatší z princezen

+ DÁREK: Iluminovaná kronika císaře Zikmunda (1445–1450)

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma: objevení Tutanchamonovy hrobky

Známý i neznámý vládce
Ačkoliv Tutanchamon zemřel ještě před svými dvacetinami, patří nyní k nejpopulárnějším ze staroegyptských faraonů. Co o něm víme?

Egyptský nález století
Napříč odbornou i laickou veřejností je objev Tutanchamonovy hrobky považován za jeden z největších archeologických nálezů všech dob

Na spojnici se starověkem
Howard Carter na objevení Tutanchamonovy hrobky pracoval déle než dekádu, nezastavilo ho nedostatečné vzdělání ani vypuknutí první světové války

Válka a politika

Hladová koruna
Reakcí Západu na československou měnovou reformu z roku 1953 byly protikomunistické aktivity, jejichž součástí bylo šíření falešné „bankovky“

Pokračovatel díla Karla IV., nebo Antikrist?
Proč Zikmunda Lucemburského přes všechny úspěchy mnozí obyvatelé českých zemí zatracovali a považovali za ztělesnění všeho zla?

Co nikdo neměl slyšet
Rekonstrukce kompletních záznamů z procesu s Rudolfem Slánským odhalila stovky zmanipulovaných či zcela vynechaných pasáží z projevů obviněných

Nejskvělejší vítězství Řeků
Bitva u Platají, jež se odehrála roku 479 př. n. l., Peršanům definitivně znemožnila podmanit si řecké městské státy

Osobní kronikář velkého Lucemburka
Přestože se setkal s největšími panovníky své doby, sloužil Eberhard Windeck hlavně jedinému – Zikmundovi Lucemburskému, o němž napsal svou kroniku

Věda a umění

Osamělý vizionář
Jednou z nejdůležitějších postav, které se zasloužily o proniknutí elektřiny do každodenního života, byl génius, vynálezce, podivín a vizionář Nikola Tesla

Šperk milované Přemyslovny
Jedním z dánských národních symbolů je raně středověký relikviářový křížek, který měla údajně nosit legendární královna Dagmar z rodu českých Přemyslovců

Bílé světlo v ulicích
Plynové lampy, které se v ulicích českých měst začaly objevovat od poloviny 19. století, způsobily ve veřejném prostoru malou revoluci

Život v historii

Nejbohatší z princezen
Milánská princezna Bianca Maria Sforza se stala pouhou loutkou v rukou svých příbuzných a v manželství nepoznala nic než opovržení, utrpení a strádání

Město jeskyní
Anglický Nottingham se vyznačoval zvláštností, jež mu dala i původní jméno: Tig Guocobauc, tedy místo či město jeskyní

Řemeslo mrazivých zim
Mezi obyvateli pražského Podskalí a Smíchova mělo ledařské řemeslo dlouhou tradici. Jakmile se na Vltavě objevil dostatečně tlustý led, nastal čas ledovací kampaně

Budoucnost patří celulóze
Roku 1882 založil Vinzenz Miller ve Vratimově jednu z prvních celulózek v českých zemích. Brzy se stala jednou z největších v monarchii

Řidiči s královskou krví
Na počátku 20. století si automobily jako nejnovější technický zázrak mohli dovolit pouze nejbohatší příslušníci společenských elit, k nimž patřili i tehdejší panovníci

Tygr sedmi moří
Král korzárů, Lev oceánu či Tygr sedmi moří – takové byly přídomky nejslavnějšího francouzského piráta Roberta Surcoufa

Zpět na Živá historie