Živá historie 3/2024

Mýty kolem Einsteina
Výběr z obsahu: 
  • Ubodán ve jménu republiky
  • Mezi životem a smrtí
  • Mapy plné přeludů
  • Zrod Čechů pohledem genetiky
  • Zalidněný svět barda z Avonu

+ DÁREK: Revoluční lyžařská učebnice Mathiase Žďárského (1908)

Téma: vražda Julia Caesara

Ubodán ve jménu republiky
Julius Caesar si nepřipouštěl, že by mohl být někým ohrožen. Z omylu ho vyvedli jeho odpůrci, když jej o březnových idách třiadvaceti ranami ubodali

Diktátorova odplata ze záhrobí
Spoustu informací o 2 068 let starém skonu Caesara asi nikdy nezjistíme. Některé zprávy o mnohdy nešťastných osudech vrahů však prosákly dějinami až do dnešních dob

Zrození císařského Říma
Nebýt usmrcení římského politika, mohly se dějiny impéria ubírat zcela jiným směrem. Jaké měla dramatická událost důsledky pro budoucnost říše?

Věda a umění

Mezi životem a smrtí
Vzácné kapesní hodinky skryté v obalu ve tvaru lebky vyrobil v Ženevě Isaac Penard. Unikátní výrobek ale nebyl pouhým prostředkem ke zjištění času

Extravagantní génius
O životě a působení nejvýznamnějšího fyzika všech dob Alberta Einsteina koluje řada mýtů, iluzí, heroizací i nepravd

Mapy plné přeludů
Po stovky let kartografové zaznamenávali do map ostrovy, které nikdy neexistovaly. Jaké důvody stály za jejich pochybením?

Perla ve smaragdu
Architektonický skvost Alhambra, který se pyšně vypíná nad městem Granada, původně sloužil jako výstavné sídlo maurských vezírů a sultánů

Zrod Čechů pohledem genetiky
Archeogenetika oživila historii zapomenutého pravěkého lidu Vinidů a ukazuje cestu, již ušel český národ od delty Visly až do dnešních časů

Dějepis podle politbyra
Politické turbulence 20. století se nevyhýbaly poměrně vyspělému českému školství. O čem psaly učebnice dějepisu během komunismu?

Život v historii

Bílou stopou
Překvapivě to nebyly Alpy, kam se dostaly lyže ze Skandinávie nejdříve, ale střední Evropa a české země, kde vznikl první národní lyžařský svaz na světě

Otec sjezdového lyžování
Mathias Zdarsky pochopil, že lyžování v Alpách, na rozdíl od relativně plochého terénu ve Skandinávii, vyžaduje zcela jinou výzbroj a techniku

Otrokářská velmoc
Mezinárodní obchodní cesta učinila za vlády Boleslava I. z Prahy důležitou křižovatku, jejíž nejžádanější komoditou se stali otroci

Zalidněný svět barda z Avonu
Doba dramatika Williama Shakespeara byla plná krutosti a brutality. Jaký byl život Londýňanů v čase plném zvratů, přibližuje shakespearolog Martin Hilský

Zavrhovaná sestra lžíce
Lžíce, vidlička a nůž představují samozřejmost, na niž si lidstvo muselo počkat až do novověku. Užívání vidličky se totiž prosazovalo jen váhavě

Tohle je lyžařský terén!
Průkopník sjezdového lyžování Mathias Zdarsky představil ve své příručce Lilienfeldská lyžařská technika nové způsoby jízdy

Válka a politika

Tragédie tří princezen
Roku 1314 se rodina francouzského krále Filipa IV. Sličného propadla do velkého skandálu kolem sexuálního dobrodružství panovníkových snach

Pád kultury zlatého prachu
Životní rytmus jihoamerického společenství Muisků se v 16. století rozplynul s příchodem španělských conquistadorů, kteří toužili po místním bohatství

Zpět na Živá historie