Živá historie 4/2015

Byl Václav II. největší Přemyslovec?
Výběr z obsahu: 
  • Germáni – obyvatelé drsných končin
  • Donquijotský bojovník
  • O Boženě, bojovné ženě
  • Pro vášeň až na šibenici
  • Svědek potopy světa


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Téma čísla

Rytířský panovník Václav II.

Pokus o trojkrálovství
Expanzivní politika Václava II. cílící k vytvoření středoevropské velmoci

Otec proti synovi
Přemysl Otakar II. v duelu s Václavem II., kdo byl větší Přemyslovec

Bezděz a jeho vězeň
Dominanta kopce Velký Bezděz v období vrcholu přemyslovské moci

Démonizovaný Branibor
Proč české dějiny přisuzují Otovi V. Braniborskému jen negativní charakteristiky?

S dřevcem a písní
Odkud k nám pronikl fenomén rytířské kultury, jenž je spjat s dobou vlády Václava II.

Věda a umění

Carské velikonoční klenoty
Jak vznikla tradice nejvyhledávanějších a nejdražších klenotů světa – Fabergého vajíček

Svědek potopy světa
Objevení důkazu biblického příběhu o Noemovi Johannem Jakobem Scheuchzerem

Přehrada jako z pohádky
Architektonicky pozoruhodné vodní dílo na Labi nad Dvorem Králové

Washingtonův triumf
Symbol amerického vlastenectví, obraz „Washington překračuje řeku Delaware“

Básník zralý pro oprátku
Bouřlivý život Françoise Villona, jednoho z nejslavnějších básníků středověku

„Velký lhář“
Názor odborníků na životopisné drama „Nixon“

Válka a politika

Kladivo, které zastavilo Araby
Okolnosti slavné bitvy u Poitiers, která učinila přítrž muslimské expanzi do západní Evropy

Mužatka na trůně
Čím pobuřovala nekonvenční panovnice Kristina Švédská, dcera „Lva severu“?

Bitva o Bajkal
Českoslovenští legionáři v jedné nejobdivuhodnějších taktických operací dějin vojenství

O Boženě, bojovné ženě
Jaký byl výsledek aféry namířené proti Charlottě Garrigue Masarykové?

Donquijotský bojovník
Neúnavný obránce náboženské svobody a velitel stavovských vojsk Jindřich Matyáš Thurn

Legendy a náboženství

330 milionů bohů
Hlavní představitelé početného hinduistického panteonu

Bolsenská mše
Český kněz jako aktér zázraku na Raff aelově vatikánské fresce

Život v historii

Germáni – obyvatelé drsných končin
Život barbarských kmenů pohledem římského historika Tacita

Život je jen náhoda
Rozhovor s historikem sportu Františkem Kolářem o Jiřím Stanislavovi Guthovi-Jarkovském

V dílně arcitiskaře Melantricha
Jak se vyráběly knihy a kdo se na jejich vzniku podílel

Gortys v roce 122
Na co jste mohli narazit v krétské Gortýně za vlády císaře Hadriána?

Pro vášeň až na šibenici
Velkolepé dílo o šermířském umění od Pauluse Hectora Maira a dalších mistrů

+ dárek:  Umění šermu 1544 - Paulus Hector Mair - Fechtbuch

Zpět na Živá historie