Živá historie 4/2016

Příběhy čs. kriminalistiky
Výběr z obsahu: 
  • Jak dopadnout zločince
  • Medicína ve službách kriminalistiky
  • Vzestupy a pády muže 28. října
  • Mořeplavec, který neopouštěl pevninu
  • Rok Hieronyma Bosche


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Mapa Vídně z let 1705–1725 a uliční plán z roku 1900

Téma čísla: Počátky čs. kriminalistiky

Jak dopadnout zločince
Přehled vybraných kriminalistických metod

Bestiální provinění Jindřicha Bažanta
Mord, který otřásl prvorepublikovou veřejností

Medicína ve službách kriminalistiky
Které úkony patřily k profesi policejních lékařů?

Válka a politika

Dámská revoluce
Cesta Kateřiny Veliké na carský stolec

Vítěz nad křižáky
Jak se Saladinovi zdařilo vyrvat křižákům Kristovo město?

Vzestupy a pády muže 28. října
Osudy kontroverzního československého politika JiříhoStříbrného

Tančící kongres
Kdo určoval podobu Evropy po napoleonských válkách?

Zápas velryby s medvědem
Boje o přístav Port Arthur za rusko-japonské války

Život v historii

Češi ve Vídni
Metropole na Dunaji jako oblíbený cíl českých krajanů

Mořeplavec, který neopouštěl pevninu
Zásluhy Jindřicha Mořeplavce na portugalských zámořských objevech

Podivný případ hradu Podivín
Význam hradu, jenž se stal předmětem sporu olomouckého a pražského biskupství

Divoký rej masek
Čím návštěvníky lákal benátský karneval?

Kjachta 1835
Návštěva ruské brány pro orientální zboží

Mistři křehké krásy
Jak se žilo českým znalcům sklářského řemesla?

Umění

Rok Hieronyma Bosche
500. výročí úmrtí „malíře monster a pekelných scén“

Na dvoře moravského „krále Slunce“
Hudba na jaroměřickém zámku za Jana Adama z Questenbergu

Legendy a náboženství

Ten, který odsoudil Ježíše
Co přimělo římského prokurátora Piláta k odsouzení Syna Božího

Přemyslovna u zrození Polska
Jak česká kněžna přivedla Poláky ke křesťanství 

Zpět na Živá historie