Živá historie 4/2018

Kontroverzní Slovenský štát
Výběr z obsahu: 
  • Za Boha a národ
  • Já, Basileios, narozený v purpuru
  • Husitský král
  • Barbaři v kůžích i hedvábí
  • Od divokého skauta k trampovi


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Tajemný Voynichův rukopis, 15.- 16. st.

Téma: Slovenský štát 

Za Boha a národ
Prezident Slovenského štátu Jozef Tiso stále budí kontroverze. Zatímco ho jedni zatracují, jiní jej uznávají coby velkého politika, nebo dokonce vynášejí do nebes jako mučedníka

Černé oddíly
Podobně jako většina totalitních stran, ani luďáci se neobešli bez vlastních polovojenských jednotek, které se staly nástrojem represí 

Největší nepřátelé národa
Autoritativní charakter režimu první slovenské republiky se neprojevil nikde v tak nehumánní formě jako při řešení židovské a později i romské otázky

Já, Basileios, narozený v purpuru
Byzantský císař Basileios II. proslul pod přezdívkou Bulharobijce pro kruté tresty, jimž bulharské zajatce podrobil. Bulhaři ale nebyli jeho jedinými protivníky

Válka a politika 

Vrah, či oběť?
Jaký byl skutečný podíl anglického krále Richarda III. na zločinech, jež mu přisuzoval slavný
dramatik William Shakespeare?

Dolarový déšť pro rozvrácenou Evropu
Pod silným dojmem uchopení moci komunisty v Praze roku 1948 byl všem evropským státům nabídnut Marshallův plán

Husitský král
Roku 1458 byl zvolen českým králem Jiří z Poděbrad a Kunštátu. Volební akt nabyl v soudobém veřejném mínění rysů prvořadé senzace 

Všemocný favorit
Milenecký poměr s carevnou Annou Ivanovnou zajistil Ernstu Johannu Bironovi závratnou kariéru. Získal pověst nekorunovaného vládce ruské říše

Život v historii 

Barbaři v kůžích i hedvábí
Oděv a šperky starověkých Germánů na našem území byly leckdy luxusnější, než bychom u „barbarů“ předpokládali

Nerozluštěná hádanka
I když se v posledních letech objevují zkazky o rozluštění tajemného Voynichova rukopisu, opak je zatím stále pravdou 

Ocelový král
Dramatický životní příběh Karla Wittgensteina je spojen s vývojem hutnictví v českých zemích, dějinami techniky i ekonomiky, ale především se slavnou ocelárnou Poldi

Dáma od císařského dvora
Jak vypadal život urozené dívky z nejvyšších kruhů aristokracie českých zemí, přiblíží osud Markéty Františky z Lobkovic, rozené z Ditrichštejna

Renesanční klenot
Pohřební oděv Markéty Františky z Lobkovic představuje unikát, který připomíná životní styl české a moravské šlechty před třicetiletou válkou

Od divokého skauta k trampovi
V dějinách trampingu se zrcadlí nejen kulturní, ale i politické dějiny. Nechvalně se to ukázalo hlavně v době nacismu a komunismu

Paví trůn a Hora světla
Evropští cestovatelé po staletí žasli nad poklady Orientu, nejvíce snad nad Pavím trůnem a bájným diamantem Kúhe núr. Kam se poděly?

Legendy a náboženství 

Peklo na Housce
Ke středověkému hradu Houska se pojí pozoruhodné pověsti, které právě sem umisťují vstup do samotných pekel

Po stopách apoštolů
Osudy Ježíšových učedníků mnohdy zůstávají zahaleny pod vrstvami více či méně legendárních vyprávění. O kterých se zachovaly nejhodnověrnější zprávy?

Zpět na Živá historie