Živá historie 4/2020

Mýtus mistra Leonarda
Výběr z obsahu: 
  • Da Vinciho životní pouť
  • Pompeje doby bronzové
  • Mars útočí
  • Gurmán z jižních Čech
  • Den, kdy Turci dobyli Balkán

+ DÁREK: Leonardovy rukopisy a skici (1478-1518)

Téma: renesance a génius z Vinci 

Da Vinciho životní pouť
Jeden z nejslavnějších renesančních umělců se propracoval z Florencie až k francouzskému dvoru. Připomeňme si nejdůležitější milníky na jeho cestě

Kumšt mistra Leonarda
Šíře da Vinciho zájmů sahala, kam oko dohlédlo a mysl dosáhla. Snaha tvořit dokonalá díla se s ní podmiňovala, ale zároveň vylučovala

Vizionář, nebo pouhý plagiátor?
Byl Leonardo da Vinci geniálním inženýrem, vědcem a vizionářem, nebo jen skvělým kreslířem?

Kazatel, který nesnášel renesanci
Osudy Girolama Savonaroly svědčí o tom, že renesance nebyla spjatá jen s radostmi života a počátky moderní společnosti

Archeologie 

Pompeje doby bronzové
Jednou z největších sopečných explozí, jakou kdy lidská civilizace zažila, byl výbuch vulkánu na ostrově Théra

Panští koně v „kožichu“
Stáje byly nedílnou součástí vrchnostenských sídel ve středověku. Podívejme se na jedny vzácně dochované z jižní Moravy

Život v historii 

Mars útočí
31. října 1938 zachvátila USA panika způsobená domnělým obsazením Země mimozemšťany. Vyvolala ji rozhlasová hra Válka světů

Motor ve snu viděti
Konstruktér a technik Josef Walter patřil k průkopníkům motorismu v českých zemích

Gurmán z jižních Čech
Co nejraději jedl Petr Vok z Rožmberka?

Nevěsta nepřítele
Na jaře roku 1810 se Marie Luisa vdávala za císaře Napoleona. Na svatební oslavy měla k dispozici i hedvábné empírové šaty

Tajemné bytosti japonských ostrovů
Svět nadpřirozených bytostí, strašidel a přízraků obývají v zemi vycházejícího slunce jókai a júrei

Zmizelé Mongolsko v barvě
Kromě maoistické Číny archeolog Lumír Jisl pečlivě fotografoval památky a život v ještě exotičtějším Mongolsku

Hotově, nebo kartou?
První platební karta nemohla vzniknout jinde než v USA, konzumní supervelmoci. Stalo se tak přesně před sedmdesáti lety

Válka a politika 

Když jedna korunovace nestačí
Zikmund Lucemburský se jako jediný český král nechal korunovat hned dvakrát. Co ho k nevídanému kroku přimělo?

Den, kdy Turci dobyli Balkán
Bitva na Kosově poli roku 1389 stále představuje bolavé místo v dějinách Srbska i celého Balkánu

Rozporuplní vlasovci
Vlasovce si spojujeme hlavně s Pražským povstáním v květnu 1945. Řada dalších skutečností o těchto jednotkách je spíše neznámá, nebo dokonce ignorovaná

Studená válka na středních vlnách
Komu patřily hlasy, které promlouvaly k tisícům uším za železnou oponou z Rádia Svobodná Evropa?

Snoubenec války
Král Karel X. Gustav nebyl stvořen pro klid zbraní. Jeho dobyvačná politika přispěla k vytvoření „přirozené hranice“ dnešního Švédska

Pod dohledem státu
Zákon o ochranném dohledu deklaroval ochranu socialistické společnosti a tímto prizmatem je nutné na něj také nahlížet

Příběh krvavého denáru
Vraždu římského státníka Gaia Julia Caesara měla popularizovat speciální pamětní mince, pro niž se vžilo označení Brutův denár

Zpět na Živá historie