Živá historie 4/2021

Skutečná tvář Jana Žižky
Výběr z obsahu: 
  • Válečník na cestě spásy
  • Bojová hymna
  • Než přišel Hippokrates
  • Kombinatorikou proti jinověrcům
  • Krev revolucionáře

+ DÁREK: turistické mapy Českého ráje a Tater (1935 a 1923)

Téma: Jan Žižka

Válečník na cestě spásy
Jana Žižku z Trocnova se snažila „přivlastnit si“ nejedna ideologie. Jakou roli ale hrál jednooký husitský hejtman v kontextu své doby?

Zahanbení křižáci před Prahou
Žižkovo vítězství na vrchu Vítkov vyneslo husitskému veliteli věhlas a prestiž, která mu umožnila stát se v příštích letech nejmocnějším mužem Čech

Bojová hymna
Okolnosti vzniku nejznámější husitské písně Ktož jsú boží bojovníci jsou obestřeny tajemstvím. Domněnky, že ji složil samotný Žižka, historici vyvrátili

Ztracená hejtmanova zbraň
Snad na žádném slavném vyobrazení nechybí Janu Žižkovi palcát. Je možné, že se do dnešních dnů dochoval originál jeho zbraně?

Legendy a náboženství

Než přišel Hippokrates
Pro pomoc se nemocní v antice často uchylovali k náboženství, respektive k léčebným kultům. Ten nejslavnější byl spjat s legendárním léčitelem Asklépiem

Mučednice s květyve vlasech
Svatá Dorota zaplatila za svou víru životem. Jejími atributy se staly květiny a ovoce, bývá proto považována za patronku květinářek a zahradníků

Kombinatorikou proti jinověrcům
Náboženské odlišnosti se staly příčinou některých vleklých válek, ale stály také u vynálezu nástroje, považovaného za vzdáleného předchůdce dnešních počítačů

Válka a politika

Krev revolucionáře
V pátek 30. srpna 1918 spáchala Fanny Kaplanová atentát na Vladimíra Iljiče Lenina. Tato událost ospravedlnila rozpoutání rudého teroru

Japonské psy vystřídali čínští vepři
Po prohře s komunisty přenesl Čankajškův Kuomintang své sídlo na Tchaj-wan. Přestože zkorumpovaná diktatura rychle ztratila popularitu, ostrov jí zůstal

Věda a umění

Klepání na bránu
Roku 1929 se slavnostně otevřely nové monumentální bronzové dveře do rekonstruované a konečně dostavěné katedrály svatého Víta

Od neštovic k rakovině
Nápad, díky kterému se lidský organismus mohl s předstihem seznámit se škodlivým patogenem a vytvořit si proti němu protilátky, pomohl eliminovat mnoho fatálních chorob

Ve stylu staré Toskány
Florentský renesanční Palazzo Davanzati podává autentické svědectví kultury bydlení jedinečné epochy

Život v historii

Náš ráj a naše velehory
K nejvyhledávanějším cílům českých turistů patřil za monarchie Český ráj a Alpy, které po vzniku republiky vystřídaly jiné velehory – Vysoké Tatry

Kovový svět v hrsti
Franta Anýž byl nejvýznamnějším českým výrobcem kovových uměleckých předmětů, z jeho dílny mimo jiné pocházejí vrata Svatovítského chrámu

Co Čech, to turista
Klub českých turistů stojí za nejdokonalejší a nejobdivovanější sítí turistických tras na světě. Připomeňme si jeho počátky

Závan středověku
Patrně nejtíživějším hygienickým problémem nejen v českých a moravských středověkých městech bylo nakládání s lidskými výkaly

Poslové čerstvých zpráv
Systém vzájemně propojených poštovních stanic přinesli do českých zemí Habsburkové, a to už roku 1526

Pot bohů
Vůně mízy kadidlovníků uchvacuje lidstvo již po tisíciletí. Kdysi se tato látka vyvažovala zlatem

Zpět na Živá historie