Živá historie 4/2022

Poslední český král
Výběr z obsahu: 
  • Vládce hroutící se říše
  • S vnukem posledního císaře
  • „Neviditelné“ poklady skvostné schrány
  • Podobnější, než si myslíme
  • Hříšná abatyše

+ DÁREK: Konec monarchie pohledem časopisu Kopřivy (1918)

Téma: poslední císař Karel I.

Vládce hroutící se říše
Karel I. přebíral svou říši v období krize. Na razantní změny, které plánoval, mu ale bylo vyměřeno zoufale málo času. Jaká byla jeho krátká vláda?

Monarchie zemřela, ať žije republika!
Jak zánik podunajské říše dopadl na její obyvatele napříč společenskými vrstvami a politickým spektrem?

Vyhnanství uprostřed oceánu
Poklidný pobyt císařské rodiny ve Švýcarsku záhy vystřídaly strastiplné časy na ostrově Madeira v Atlantském oceánu

S vnukem posledního císaře
Arcivévoda Rudolf je nejstarším vnukem posledního rakouského císaře Karla I. Bavili jsme se s ním o jeho předcích i o rodinných tradicích, které žijí dodnes

Věda a umění 

„Neviditelné“ poklady skvostné schrány
Relikviář svatého Maura byl pečlivě zdokumentován. Odhalily se tak i zrakem sotva postřehnutelné detaily

Keltské oči noci
Rituální nádoba z keltského pohřebiště v Brně-Maloměřicích patří k ikonickým mistrovským dílům laténského umění jak řemeslným provedením, tak symbolikou

Perla českého baroka
Architektonický komplex v Kuksu představoval naprosto ojedinělé dílo nejen v rámci českých zemí, ale i v kontextu celé Evropy

Podobnější, než si myslíme
Také jazyky procházejí historickým vývojem – i ony mezi sebou navzájem soupeří, rozšiřují se, mění svou podobu a zanikají

Středověké krásky
Mezi množstvím keramických nálezů získaných při archeologických výzkumech měst, hradů či vesnic vynikají drobné ženské figurky

První stočený med
Medomet Franze von Hruschky zcela změnil způsob získávání medu z pláství. Vynález, založený na principu odstředivé síly, se používá dodnes

Postmoderní pohádka v historických kulisách
Jak se tvůrcům seriálu Sisi zdařila snaha o nový pohled na adorovanou panovnici, již se rozhodli zbavit nánosu mýtů?

Život v historii

Myši dobývají svět
Féničané nešířili do západního Středomoří pouze civilizaci, písmo a řemeslné výrobky. V podpalubí jejich lodí se nacházel i černý pasažér – myš domácí

Hříšná abatyše
Představenou Kongregace Matky Boží v Pescii, Benedettu Carliniovou proslavila zvláštní vidění a milenecký vztah s řádovou sestrou

Vůně francouzského jihu
Během staletí dosáhly techniky voňavkářské výroby v Grassu nejvyšší úrovně. V době osvícenství odtud čerpala vonné esence polovina Evropy

Deset století legendy
El Cid je jednou z nejvýznamnějších postav španělských dějin. Každá doba jej však nahlížela jinak a jeho obraz přizpůsobovala vlastním ideálům

Zpět na Živá historie