Živá historie 4/2023

Záhada smrti Jana Masaryka
Výběr z obsahu: 
  • Vstříc novým světům
  • Carův Kolumbus
  • Výstavní skříň antiky
  • Ohnivý kohout zakokrhal
  • Ústecké ptačí eldorádo

+ DÁREK:  Pamětní list k prvnímu letu balonem (1783)

Téma: prvoplavby

Vstříc novým světům
Éra zámořských objevů spojená s kolonizací a rozmachem světového obchodu začala v roce 1492, kdy Kryštof Kolumbus dorazil na ostrovy v Karibském moři

Kouzlo jednoduchosti
Původ anekdoty zvané Kolumbovo vejce lze hledat v legendárním příběhu, v němž si hlavní roli zahrál nejznámější ze zámořských objevitelů

Přes oceány do Kalikatu
Jako přelom v dějinách lidstva a milník na cestě k modernímu multikulturalismu by se dala popsat cesta, při které se Vasco da Gama jako první přeplavil z Evropy do Indie

Carův Kolumbus
Vedením expedice, která měla zjistit, zda existuje pevninské spojení mezi Asií a Severní Amerikou, pověřil ruský car dánského mořeplavce Beringa

Pravda o tajemné jižní zemi
Hledání Terry Australis Incognity neboli „neznámé země na jihu“ trápilo učence po mnohá staletí, nemalou část svého života mu zasvětil i anglický kapitán James Cook

Věda a umění

Dobyvatelé vzduchu
V napínavém závodě o první pilotovaný let balonem soupeřící strany sázely jak na horký vzduch, tak na třaskavý vodík

Výstavní skříň antiky
Chrám bohyně Athény Parthenos na athénské Akropoli uchvacuje návštěvníky řecké metropole déle než dva a půl tisíce let

Válka a politika

Neobjasněná záhada
Proč poslední šetření okolností smrti Jana Masaryka vrátilo dosavadní výsledky o desetiletí zpět?

Selský kníže
Soběslav II. si během své krátké vlády vysloužil nelichotivé označení „kníže sedláků“. Byl tento titul oprávněný?

Ohnivý kohout zakokrhal
Co bylo příčinou velkého požáru Prahy roku 1689, jenž byl dáván za vinu paličům ve službách „největšího žháře“, francouzského krále Ludvíka XIV.?

Husité před branami
Českomoravské pomezí se stalo cílem jednoho z posledních vojenských tažení kališnického hejtmana Jana Žižky

Sluha totalitních režimů
Nechvalně proslulý nacistický konfident Jaroslav Nachtmann se podílel na rozbití odbojové skupiny Tří králů. Po válce spolupracoval s československou i sovětskou tajnou policií

Králové vs. magnáti
Když v Uhrách vymřela dynastie Arpádovců, vypukl boj o svatoštěpánskou korunu, který vyhrál Karel Robert z rodu Anjou. Co předcházelo jeho úspěšné vládě?

Život v historii

Císařův únikový vůz
Proč francouzský císař Napoleon I. prchal roku 1812 z Moskvy na saních a jak se dostaly na česko-moravské pomezí?

Ústecké ptačí eldorádo
Heinrich Lumpe, majitel prosperujícího železářského velkoobchodu v Ústí nad Labem, proslul jako vášnivý milovník ptactva

Šašek, nebo adept černé magie?
V Čechách se vyprávěla pověst o podivuhodném šaškovi, který proslul jako svérázný rádce Václava IV. Kdo byl tajuplný kouzelník Žito?

Papežský Řím pod vládou sexu
Moderní skandály Vatikánu, ba i zhýralost renesančních Borgiů jsou jen slabým odvarem poměrů, které panovaly v Římě na přelomu 9. a 10. století

Zpět na Živá historie