Živá historie 4/2024

Tajemství Poslední večeře
Výběr z obsahu: 
  • Pryč s Benešem!
  • Hrozivý ničitel z Anatolie
  • Bitva, která změnila tvář Británie
  • Kdo zachrání kalifornské „zlato“?
  • Mořská plavba pomatenců

+ DÁREK: Propaganda na plakátech Třetí říše a Spojenců (2. sv. válka)

Téma: protektorátní propaganda

Pryč s Benešem!
Období let 1938–1939 patřilo v životě Edvarda Beneše k nejkritičtějším. Musel se vyrovnat s následky mnichovské krize a v exilu podruhé začít s odbojovými aktivitami

Když měla být Říše víc než stát
Hitler připojil Československo v podřadném postavení protektorátu k říšskoněmeckému území. Jak na změny reagovaly různé směry dobové propagandy?

Jeden obraz vydá za tisíc slov
Během druhé světové války k šíření propagandy posloužilo rádio, film a také nejrůznější plakáty a letáky

Válka a politika

Hrozivý ničitel z Anatolie
Obrovské Dardanelské dělo z 15. století upotřebili Turci díky jeho efektivitě ještě o čtyři sta let později proti Britům

Bitva, která změnila tvář Británie
Jedním z výrazných zlomů v expanzi Anglů, Sasů a Jutů do Británie byla bitva u Deorhamu

Dámský mír
Císař Karel V. a francouzský král František I. se v roce 1529 natolik nesnášeli, že jednání o míru raději přenechali tetě a matce

Věda a umění

Moravské odlesky Lombardie
Do výzkumu o době stěhování národů výrazně přispěl objev pohřebiště Langobardů v Kyjově. Co prozrazuje o pobytu germánského kmene na našem území?

Kdo zachrání kalifornské „zlato“?
Kalifornii neproslavila jen zlatá horečka, ale také dodnes prosperující citrusový průmysl. Ten se však v 19. století ocitl v ohrožení

Nejslavnější velikonoční hod
Leonardo da Vinci se podílel na renovaci dominikánského konventu Santa Maria delle Grazie v Miláně. Z jeho zdejších děl se dochovala jen Poslední večeře

Za horizont poznání
Zatímco Slunce, Měsíc a pět planet Sluneční soustavy znali lidé už ve starověku, na odhalení Uranu, Neptunu a Pluta si museli stovky let počkat

Mořská plavba pomatenců
Loď bláznů jako alegorická představa člunu zmítajícího se ve vlnách a obtěžkaného značně pošetile jednající posádkou se zrodila už ve starověku

Sir Ridley Scott vs. historie
Navzdory návštěvnosti a popularitě velkofilmů britského režiséra jeho snímky profesionální historiky v mnohém netěší. Proč?

Život v historii

U břehů Nové Francie
Roku 1534 vyslal francouzský král přes Atlantik výpravu v čele s Jacquesem Cartierem, které se podařilo otevřít cestu ke kolonizaci území dnešní Kanady

Svitavský textilní magnát
Podnikatel Johann Budig se výrazně zasloužil o průmyslový rozvoj Svitav. Koncem 19. století byl starostou města a vedl úspěšný textilní podnik

Kde si ulevit?
Mezi základní životní potřeby člověka patří vedle konzumace jídla a pití také vyměšování, proto je vynález záchodu neodmyslitelnou součástí dějin lidské hygieny

Nezlomný Mikis
Nejznámější řecký skladatel 20. století Michail Theodorakis byl aktivní v levicovém odboji za druhé světové i občanské války a později také za vlády vojenské junty

Proti proudu
Rájec nad Svitavou a kraj kolem Macochy byl spojen s moravskou větví šlechtického rodu Salm-Reifferscheidtů, dokud o svůj majetek po roce 1948 nepřišli

Odměna pro českou církev
Dne 30. dubna 1344 nastal pro České království významný okamžik, když papež Klement VI. povýšil pražské biskupství na arcibiskupství

Zpět na Živá historie