Živá historie 5/2014

Proslulý a zavržený Marco Polo
Výběr z obsahu: 
  • Slavná revoluce, nebo palácový převrat?
  • Čech, který dobyl Chicago
  • Tragédie největšího zepelínu
  • Potrestaný lidožrout
  • Cesta smrti


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Téma čísla: Cesty Marka Pola

Hrdina, kterému nevěřili
Úžasné cesty Benátčana Marka Pola za hranice tehdy známého světa

Milion lží
Oboupohlavní bytosti, vousaté ženy, kyklopové a jiné fantastické bytosti

Čína chána Kublaje
Epizodické působení mongolské dynastie na čínském trůně

Hrátky se smrtí
Jaké nástrahy číhaly na středověkého cestovatele a kolik kilometrů dokázal urazit?

Unikát mezi portolány
Proč Katalánský atlas vlastně není katalánský, a jak to, že to není typická portolánová mapa

Svět roku 1375
Dobová představa o Evropě, Africe a Asii podle Marka Pola a dalších dobových cestopisů

Věda a umění

Polibek na Times Square
Kdo byl tajemný námořník na jedné z nejslavnějších fotografií všech dob?Z Mylorda Präsident
První český automobil konstruktéra Leopolda Svitáka

Muž se železnou maskou
Jak americký film obstál před soudem odborného historika

Válka a politika

Mezi Východem a Západem
Rozhovor s Radomírem Vlčkem o historickém pozadí situace na Ukrajině. Proč se obyvatelé Krymu jednoznačně vyslovili pro připojení k Rusku?

Slavná revoluce, nebo palácový převrat?
Politické pozadí svržení Jakuba II. Stuarta vlastním zetěm Vilémem Oranžským

Co by se stalo, kdyby Jakub II. u Boyne vyhrál?
Výsledky bitvy z1. července 1690 rozhodně nebyly dány předem. Co všechno mohlo zvrátit její průběh?

Odkaz Napoleonova maršála
Jak je možné, že se zakladatelem nové švédské panovnické dynastie stal Francouz? A co to Švédům přineslo.Čech, který dobyl Chicago
Starosta Antonín Čermák, jeho raketový vzestup a strašlivá smrt. Byla kulka atentátníka určena jemu, nebo prezidentu Rooseveltovi?

Cesta smrti
Tragická porážka britských sil v Aghánistánu

Legendy a náboženství

Potrestaný lidožrout
Jak havajské božstvo ztrestalo krutého žraločího kanibala

Žena, která zbožštila Hitlera
Příběh Sávitrí Déví, která si myslela, že vůdce je inkarnací boha Višnu

Život v historii

Tragédie největšího zepelínu
Výbuch vzducholodi Hindenburg ukončil před 77 lety éru těchto vzdušných korábů.Tři blázni na střeše
Úsměvná pověst o původu soch na chrámu svaté Barbory

Tišitelé duševní bídy
Drogová problematika za první republiky. Bylo Československo mezinárodním překladištěm kokainu?

Kariéra u císařského dvora
Cesta Filipa Zikmunda z Ditrichštejna k vytouženému úřadu

Soukeníci jedou, sukýnko vezou
Jak se žilo zpracovatelům vlny, proč byla jejich práce tak náročná a která sukna byla vysoce hodnocena

„Zlý, divný sen, hrozné tušení!“
Dopis Karla Hynka Máchy o hrozném vidění na hradě Houska

+ dárek

Zpět na Živá historie