Živá historie 5/2017

Operace Anthropoid
Výběr z obsahu: 
  • Od atentátu k boji sedmi statečných
  • Vzkříšení věstonické šamanky
  • Největší z Čechů
  • Amazonka z Palmyry
  • Dvacet poprav kvůli koření


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Vyhláška k dopadení parašutistů (1942)

Věda a umění

Jak se boří mýty
Analýza DNA a možnosti jejího využití na poli historie 

Vzkříšení věstonické šamanky
Rekonstrukce ženy z Dolních Věstonic, která žila mezi lovci mamutů

Osm akrů politiky
Westminsterský palác: novogotický komplex, který povstal na troskách středověkého paláce

Pravdivý příběh hraběte Monte Cristo
Osudy muže, jenž se stal předlohou pro hrdinu slavného románu Alexandra Dumase

Zmizelá zákoutí staré Prahy
V díle Václava Jansy z konce 19. století jsou zachycena místa, která dnes vypadají zcela jinak

Téma: Heydrichiáda

Od atentátu k boji sedmi statečných
Dramatické události následující po útoku na Reinharda Heydricha završil nerovný zápas v kryptě kostela

Otazníky nad Anthropoidem
Atentát očima plukovníka Františka Moravce, hlavního organizátora výsadku

Symbol nacistické zvůle
Krutá msta za smrt druhého nejmocnějšího muže SS vykonaná na nevinných obyvatelích Lidic

Život v historii

Soul 1901
Návštěva hlavního města Korejského císařství v čase jeho modernizace

Mistr v ohýbání
Michaela Thoneta proslavila výroba ohýbaného nábytku, ale nesmrtelnost mu zajistila teprve kavárenská židle číslo 14

Největší z Čechů
Obr Drásal byl díky své výšce 242 cm nevídanou atrakcí od Anglie až po Turecko

Dejte vejce malovaný!
Nejen beránek, mazanec a pomlázka patří k tradičním oslavám Velikonoc

Dobrodružství Kon-Tiki
Legendární expedice norského experimentálního archeologa Thora Heyerdahla na balzovém voru přes Tichý oceán 

Svatby v Bytči
Okázalé vdavky grófek Thurzových budily pozornost celých Uher

Válka a politika

Bastardova závratná kariéra
Levoboček moravského markraběte Jana Jindřicha se stal patriarchou Aquileje a nesmazatelně se zapsal do tamních dějin

Amazonka z Palmyry
Zenobie se nebála postavit císaři Římské říše a pokusila se ovládnout obrovská území impéria

Korzár, který pokořil Španěly
Francis Drake loupežnými výpady obohacoval nejen vlastní kapsu, ale také anglickou pokladnu

Dvacet poprav kvůli koření
Nemilosrdný zápas o kontrolu obchodu s kořením mezi Angličany a Nizozemci v souostroví Moluky

Kam čert nemůže
Již před 145 lety kandidovala v USA na úřad prezidenta žena

Zpět na Živá historie