Živá historie 5/2018

Svatba století: Franz Josef I. a Sissi
Výběr z obsahu: 
  • Svatba století
  • Země zbrocená krví
  • Lev Sibiře  
  • Sonáta pro český klavír
  • Krajina zmizelá a budoucí


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Legionářský satiristický časopis "Houpačky" (1919)

Téma: František Josef I.  a Alžběta Bavorská 

Svatba století
Sňatek Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské vypadal takřka pohádkově, ale manželské štěstí páru nezajistil

Smolař Franz
Navenek život Františka Josefa I. plynul bez strádání. Ve skutečnosti se však musel vyrovnat s celou řadou osobních tragédií, počínaje ztrátou dvou potomků

Z přemyslovské pevnosti habsburský hrad
Stopy Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské v Hofburgu, hlavní panovnické rezidenci ve Vídni

Válka a politika 

První český král
Roku 1085 získal Vratislav II. jako první český vládce královský titul. Jeho koruna ale byla přijata s rozpaky

Země zbrocená krví
Nejbrutálnější konfl ikt v dějinách Španělska vypukl roku 1936. Atmosféru občanské války dosud nejlépe vykreslují díla slavných autorů, jako byl Ernest Hemingway

Vražda v chrámu
Nejokázalejší násilný čin evropské renesance se odehrál roku 1478 ve Florencii. Tehdy se spiklenci pod vedením rodu Pazziů pokusili odstranit své rivaly z rodiny Medicejských

Frontová bojovnice
Jiřina Švermová ve dvaceti letech oblékla uniformu a jako spojařka prošla v čs. vojenské jednotce v SSSR boji u Kyjeva i na Dukle

Lev Sibiře   
Radola Gajda, patrně nejkontroverznější generál z období první republiky, budí rozpory ještě dnes. Jak si vedl jako jeden z velitelů legií? 

„Houpačky jedou!“
Přes celé Rusko, z Ukrajiny až do Vladivostoku, putovala s čs. legionáři také tiskárna. Jedním z jejích produktů byl i satirický list „Houpačky“

Legendy a náboženství 

Posvátné hory
Nejen bájní Olympané sídlili na hoře, také další vrcholy představují sídla božstev. Ještě dnes k nim putují věřící, aby se modlili nebo vykonali náboženské obřady

Zbožné, chudé a svobodné
Zvláštní podobu ženské zbožnosti představovaly ve středověku bekyně. Jejich velmi svobodný způsob života mnohé přitahoval a jiné zase popouzel

Život v historii 

Sonáta pro český klavír
Antonín Petrof si roku 1864 otevřel dílnu na výrobu klavírů. Položil tím základ firmy, která je dnes největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě

Franklinova výprava a duchové
Zmizelou expedici Johna Franklina obestírá mnoho záhad i záhrobní poselství. Jakou roli hráli v pátrání po výpravě duchové a zjevení?

Hra, nebo simulace středověku?
Jak se podařilo projektu „Kingdom Come: Deliverance“ oživit atmosféru českého středověku?

Věda a umění 

Krajina zmizelá a budoucí
Klimatolog a geolog Václav Cílek hovoří o tom, jak člověk proměňuje okolní krajinu a co lidské společnosti přinášejí změny klimatu

Národ sobě?
Se vznikem Národního divadla je neodmyslitelně spjat slogan „Národ sobě“, jenž evokuje dílo prostých lidí. Jaká byla skutečnost?

Sláva vlasti
Když roku 1881 Národní divadlo zničil požár, shořela také jeho první opona. Nová zachycuje obětavost lidu, kterak se skládá na obnovení svého chrámu kultury

Když se řekne Mácha…
O podobě slavného romantického básníka Karla Hynka Máchy se dlouho vedly spory, odhalil ji
teprve antropologický průzkum

Zpět na Živá historie