Živá historie 5/2020

Pád civilizace Aztéků a Inků
Témata z aktuálního čísla: 
  • Symbol vznešenosti, nástroj k zabíjení
  • Zhoubný střet civilizací
  • Na ozdobu i ochranu
  • Říkali mu Pistolník
  • Samozvankyně proti Kateřině Veliké

+ DÁREK: Slavnostní provedení čs. ústavy (1932)

Věda a umění 

Symbol vznešenosti, nástroj k zabíjení
Z řad obyčejných kovářů vystupovali výrobci mečů, kteří kovali zbraně dostatečně tvrdé a odolné pro boj. V jejich stopách se vydal mečíř Patrick Bárta

Je libo parazita?
Německý lékař Friedrich Küchenmeister neváhal pro své experimenty s tasemnicemi využívat odsouzence na smrt

Téma: konec indiánských říší 

Zhoubný střet civilizací
Conquista stále jitří nálady a rozděluje americkou společnost, mnozí v ní totiž spatřují genocidu původního obyvatelstva

Kečuánský orel radí conqistadorům
Kruté zacházení s indiány a jejich konflikt s koloniální správou daly vzniknout kronice o dějinách Inků

Poklad pána Sipánu
Objev hrobu mochického vládce v údolí mezi Andami a tichomořským pobřežím bývá přirovnáván k nálezu Tutanchamonovy hrobky 

Na ozdobu i ochranu
Mezi mnoha skvostnými předměty honosné pohřební výbavy pána Sipánu zaujmou luxusní náušnice

Válka a politika 

Síla a tradice trikolory
Československo sice vzniklo v říjnu 1918, ale zákonných státních symbolů se dočkalo až na jaře 1920

Říkali mu Pistolník
Bohuslav Burian celý život vzdoroval nenávisti a ukazoval lidem cestu ke svobodě

Rytíři se utopili v blátě
Před rovnými 600 lety dokázal Jan Žižka nedaleko jihočeské Sudoměře rozprášit pyšnou rytířskou jízdu

Samozvankyně proti Kateřině Veliké
Kdo byla záhadná světoběžnice, která o sobě prohlašovala, že je utajenou dcerou a dědičkou carevny Alžběty Petrovny?

Jak obstála ústava první republiky?
Ústavu dědičné monarchie vystřídal před stoletím nový základní zákon státu, odpovídající jeho republikánskému zřízení 

Poražený triumvir
Marka Antonia měli jedni za statečného vojáka a dobrého velitele, druzí za zbabělce, který prchl z rozhodující bitvy své kariéry 

Život v historii 

Sídlili čeští králové ve své zemi?
Rudolf II. byl posledním panovníkem, který trvale sídlil na Pražském hradě. Čeští stavové se poté jen marně pokoušeli návrat dvora vymoci

S Kristem v temnotě poustevny
Poustevnická dráha nebyla jen výsadou mužů, vydávaly se na ni i ženy. Právě pro ně vznikl pozoruhodný Průvodce pro poustevnice

Tajemné harémy
Evropané po staletí připisovali harémům eroticko-romantický charakter. Jednalo se skutečně o paláce plné polonahých krásek?

Pomsta černého šviháka
Fermež, nafta, mačkané štěnice, dech mrtvé milenky, lak na rakve nebo černý švihák byla označení pro vyhlášený Stockův fernet

Drama zrodu husitského Tábora
Nové obci, budované v troskách zpustlého města, dali radikální husité biblické jméno Tábor

Tajemství lidu z podhůří Pyrenejí
Baskicko je svět sám pro sebe. Jeho obyvatelé jsou hrdí na svou minulost a tradice, takže nevynechají jedinou příležitost k jejich oslavě

Zpět na Živá historie