Živá historie 5/2021

Vikingové
Výběr z obsahu: 
  • Na výpravě za věčnou slávou
  • Tváří v tvář císaři?
  • Dědicové francouzského orla
  • Poprvé u jednoho stolu
  • Cesta k samostatnosti?

+ DÁREK: llustrovaný islandský rukopis Edda (1220/1765)

Téma: vikingové

Na výpravě za věčnou slávou
Období raného středověku, kdy vody Severního a Baltského moře brázdily lodě mužů ze severu, dodnes fascinuje odbornou i laickou veřejnost

Víc než mořeplavci
Na vrcholu své moci se vikingové plavili mezi Grónskem a Černým mořem a od Kaspického moře se s karavanami dostali až do Bagdádu

Severští bohové
Ve 13. století byly sepsány příběhy severské mytologie. Díky nim si můžeme udělat představu o úžasném světě bohů, v něž věřili vikingové

Luxusní „skáktafl“
Šachy ze skotského ostrova Lewis obestírá řada tajemství i legend. Jisté je vlastně jen to, že pocházejí z pozdní vikinské éry

Věda a umění 

Tváří v tvář císaři?
Nejnovější technologie převádějí sochařské portréty antických císařů do podoby barevných fotografií. Nakolik korespondují s realitou?

Podoby z dávnověku
Vědecké „oživení“ obličeje či celé postavy podle kosterního nálezu učinilo díky moderním technologiím ohromný krok vpřed a právě zažívá boom

Nejsme jedné krve
K objevu čtyř základních krevních skupin významnou měrou přispěl český lékař a vědec Jan Janský

Život v historii

Dědicové francouzského orla
Napoleon I. po sobě zanechal kromě syna Napoleona Orlíka i nelegitimní potomky, skrze které jeho linie pokračuje dodnes

A jako Amylon
František Malinský vybudoval ze škrobárny v Ronově nad Sázavou základ dnešního podniku Amylon

Život na pokoji č. 13
V brněnské vile Löw-Beer byl po znárodnění v roce 1954 zřízen Žákovský domov pro dívky. Jak na život v jeho zdech vzpomíná někdejší chovanka? 

Poprvé u jednoho stolu
Americký Den díkůvzdání měl starší předchůdce. Slavili jej už španělští conquistadoři putující z Mexika na neprobádaný jihozápad USA

Prokletí rodu Koburků
Od 19. století stíhají dynastii Koburků tragédie, za které nejeden její člen zaplatil životem. Za nešťastnými událostmi údajně stojí nenávistná kletba

Z Ochranova do celého světa
Misie moravských bratří směřovaly z nového bratrského centra v saském Herrnhutu téměř do celého světa Indií počínaje a Arktidou konče

Válka a politika

Cesta k samostatnosti?
Kde hledat počátky anglo-skotské rivality a proč Skotskem stále rezonuje otázka samostatnosti?

Rakousko je na dně!
S mocenským úpadkem podunajské monarchie v napoleonských válkách šly ruku v ruce problémy hospodářské, které vedly ke státnímu bankrotu

Tokugawův triumf
Slavné vítězství v bitvě u Sekigahary vydláždilo Iejasuovi Tokugawovi cestu k titulu šóguna a Japoncům zajistilo na 250 let mír

Zpět na Živá historie