Živá historie 5/2022

Sudety 1938
Výběr z obsahu: 
  • Promarněná příležitost
  • Zbavme se Němců!
  • Nechtění i nepostradatelní
  • Duši, tělo obětujeme za naši svobodu
  • Dva velmoži z Výšiny sv. Metoděje

+ DÁREK: Původní Jurkovičovy návrhy Libušína a Maměnky (1898, 1897)

Téma: neklidné Sudety

Promarněná příležitost
Dokud první republika ve dvacátých letech prosperovala, dařilo se udržovat národnostní smír. Když přišla hospodářská krize, Němci se od Československa začali odvracet

Slavní sudetští rodáci
Také v příhraničních oblastech Českého království žily osobnosti, jejichž jména dodnes stojí za připomenutí

Křemže 1938
Šumavská Křemže se stala po záboru Českého Krumlova střediskem českých území pod Kletí. Podívejme se na události mnichovské krize skrze zápisy z pamětní knihy

Zbavme se Němců!
Konec druhé světové války odstartoval největší migrační pohyb v českých dějinách. Během necelých dvou let bylo vysídleno kolem tří milionů Němců

Nechtění i nepostradatelní
Po roce 1948 mohli v Československu z Němců zůstat jen antifašisté, lidé ze smíšených manželství a odborníci nepostradatelní pro národní hospodářství

Válka a politika

Defenestrovaný vlastenec
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka patří k rozporuplným osobnostem naší historie, přesto jeho bustu nalezneme mezi předními českými muži na fasádě Národního muzea

Duši, tělo obětujeme za naši svobodu
O formování ukrajinského státu, národní identity a rusko-ukrajinských vztazích hovoří odborník na moderní dějiny slovanských národů Jan Rychlík

Věda a umění

Pravěká galerie
Výzkum kresebných uhlíkových stop v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu přinesl mnoho převratných poznatků

Vyšebrodská perla
Závišův kříž ukrytý v Rožmberské oratoři vyšebrodského opatského chrámu je jednou z nejvzácnějších zlatnických památek z období středověku

Básník dřeva
Pro slovenského architekta Dušana Jurkoviče jsou typické pohádkové dřevěné stavby, které se až zázračně pojí s modernismem své doby

Dva velmoži z Výšiny sv. Metoděje
Antropologické rekonstrukce dvou významných mužů pohřbených ve velkomoravském kostele, srdci sakrálního okrsku v dnešním Uherském Hradišti – Sadech

Mnichov opět bez nás
Jak historici hodnotí britské drama Mnichov: Na prahu války, které se věnuje diplomatickým vyjednáváním v září roku 1938?

Život v historii

Kmitočet československých dějin
Po téměř sto letech existence Československého, posléze Českého rozhlasu skončil způsob vysílání, který stál u jeho zrodu

Kdo byl otcem „krále Slunce“?
Co je pravdy na teorii, že „krále Slunce“ nezplodil Ludvík XIII., ale kardinál Mazarin?

Pod ochranou Radeckého
Poklidnou atmosféru všedního dopoledne na přelomu 19. a 20. století zachycuje fotografie s trhovci z náměstí Am Hof v centru Vídně

Kopí zbrocené krví Krista
Kopí, jímž byl probodnut bok Ježíše Krista, patří k posvátným relikviím. Vlastnila ho řada význačných osobností, z nichž nejedné mělo donést slávu či zmar

Holčička ze známky
Jak vzpomíná na setkání s T. G. Masarykem holčička, která se dostala s prezidentem Osvoboditelem na dopisní známku?

Zpět na Živá historie