Živá historie 5/2023

České Chicago
Výběr z obsahu: 
  • Mezi starou a novou vlastí
  • Čech, který dobyl Chicago
  • Bojoval jsem za vlast
  • Válka o přístavy
  • Zastavil Slunce, pohnul Zemí

+ DÁREK:  Atentát na starostu Chicaga Ant. Čermáka (1933)

Téma: české Chicago

Mezi starou a novou vlastí
Metropole na březích Michiganského jezera od poloviny 19. století skrývala jednu z nejrychleji rostoucích českých komunit na světě

Na obranu Unie
Mnozí z českých přistěhovalců se se zbraní v ruce zúčastnili války za zachování jednoty USA a zrušení otrokářství

Vzdělat, poučit, pobavit
Rozkvět kulturního a společenského života českých krajanů v Chicagu provázely desítky česky psaných periodik

Čech, který dobyl Chicago
Kladenský rodák Antonín Čermák zanechal během dvou let v úřadu chicagského starosty nesmazatelnou stopu

Válka a politika

Vlivní páni vzešli z družiníků
Česká šlechta v období vlády Václava II. dovršila dlouhodobou proměnu z úředníků v plnohodnotné reprezentanty království

Bojoval jsem za vlast
Generál Jaroslav Klemeš byl posledním žijícím výsadkářem, který během druhé světové války s výsadkem seskočil na území protektorátu

Rod, který zachránil Řím
Po hrůzovládě císaře Nera se členové dynastie Flaviovců pokusili vrátit upadajícímu impériu řád a prosperitu

Válka o přístavy
Druhá válečná konfrontace Benátské republiky a Osmanské říše na mnoho století dopředu určila mocenský vývoj ve východním Středomoří

Věda a umění

Výpočty pro všední den
Egyptské matematické rukopisy obsahují množství praktických úloh a technik, bez jejichž znalosti by se úřednický aparát starověké říše na řece Nilu neobešel

Šaman z Francouzské ulice
Soubor mužských i zvířecích kosterních pozůstatků s množstvím milodarů nalezený v Brně-Zábrdovicích po léta představoval těžko rozlousknutelný archeologický oříšek

Zastavil Slunce, pohnul Zemí
Geocentrismus stál po staletí v centru lidského poznání, než jím otřásla přesná pozorování a brilantní úvahy astronoma Mikuláše Koperníka

Matka křesťanských bazilik
Monumentální dóm sv. Petra dominující Vatikánu i Římu je jednou z nejvýznamnějších křesťanských staveb všech dob

Vynálezy z říše draka
Papír, střelný prach, kompas či tisk patří k nejznámějším, ovšem ani zdaleka ne jediným vymoženostem, za jejichž existenci vděčíme starověkým Číňanům

Život v historii

Strom hanáckých lihovin
Palírna U Zeleného stromu, jedna z nejstarších likérek v České republice i celé Evropě, dosáhla největší prosperity pod vedením podnikatele Jakuba Wojaczka

Císařovna bez příkras
Snímek Korzet manželku Františka Josefa I. přezdívanou Sissi nelíčí jako nebohou líbeznou oběť, nýbrž jako nespokojenou ženu čelící krizi středního věku

Pekelný závod
Před sto dvaceti lety se ve Francii poprvé jel nejslavnější cyklistický podnik na světě – Tour de France

Poprvé do průvodu
Dne 1. května 1890 se v českých zemích poprvé dobrovolně sešlo dělnictvo při manifestaci na pražském Střeleckém ostrově

Zpět na Živá historie