Živá historie 5/2024

Kolaps civilizací
Výběr z obsahu: 
  • Něco končí, něco začíná
  • Promarněná příležitost?
  • Naši letci pod praporem monarchie
  • Cesta do mikrosvěta
  • Pozřením lidského těla ku zdraví

+ DÁREK: Kompletní rodový strom habsburské dynastie (1629)

Téma: zánik prvních civilizací

Něco končí, něco začíná
Fenomén kolapsu je neoddělitelnou součástí bádání o dějinách lidstva. Jak se projevil v pozdní době bronzové, přibližuje egyptolog Miroslav Bárta

Viníci, nebo oběť?
Jakou roli sehráli v historických procesech konce doby bronzové příchozí lidé označovaní jako mořské národy?

Železo střídá bronz
První civilizace jsou vzpomínány pro mnohé legendy a mýty, ale i významné památky a artefakty. Z jejich trosek vzešla nová epocha

Válka a politika

Promarněná příležitost?
V důsledku „odhalení Stalinova kultu“ vypukla v Polsku a v Maďarsku protikomunistická povstání. Proč se k sousedům nepřidali Čechoslováci?

Úsvit Gottwaldova
Necelý rok po únorovém převratu v roce 1948 bylo město Zlín přejmenováno na Gottwaldov. Z jakých důvodů k tomu došlo?

Bitva u Stirlingského mostu
Klíčovou pevností Skotského království byl hrad Stirling, v jehož blízkosti se roku 1297 odehrál střet mezi skotskými rebely a Angličany

Naši letci pod praporem monarchie
Za první světové války se zrodila zcela nová zbraň – vojenské letectvo. Do toho rakousko-uherského narukovali i vojáci z českých zemí

Věda a umění

Cesta do mikrosvěta
Téměř ve stejnou dobu, kdy se lidé zahleděli do hlubin kosmu, začali nadšenci vybavení jednoduchými optickými přístroji pronikat i do mikrosvěta

Nadčasová bílá elegance
Dne 10. února 1840 se konala svatba královny Viktorie a prince Alberta SaskoKobursko-Gothajského. Nevěstiny odvážné šaty jsou dodnes v mnohém aktuální

Pozřením lidského těla ku zdraví
K pozoruhodným kapitolám historie lékařství patří používání lidských orgánů, krve či jiných tělesných částí coby domnělého léčivého prostředku

Půvab jarního vánku
Vlivem hnutí humanismu začali italští umělci do své tvorby zařazovat náměty antických bájí a pověstí. Výjimkou nebyl ani malíř Sandro Botticelli

Nejen Wintonovy děti
Jak britský životopisný film Jeden život o Nicholasi Wintonovi naložil s historickou realitou?

Život v historii

Rod z Jestřábího hradu
Impérium Habsburků využívalo v evropské mocenské a diplomatické hře výhodných sňatků k zisku nových území

Upíři z Nového světa
Ačkoliv je víra v upíry tradičně spojovaná spíše s oblastí Balkánu a střední Evropy, vlně upírské hysterie se nevyhnuly ani Spojené státy

Neúnavná světoběžnice
Ida Pfeifferová se vymykala dobovým konvencím v nejvyšší možné míře. Na vlastní pěst podnikla dvě cesty kolem světa a zevrubně procestovala čtyři kontinenty

Ivančice, šparglu více
Moravské Ivančice byly v 19. století proslulé pěstováním chřestu. Velkou zásluhu na tom měl lékárník Anton Mauritz Worell

Indické Rusko
Po téměř dvě a půl století působili na území Ruska indičtí kupci, kteří hráli podstatnou úlohu v obchodu této země s Orientem

Druhý život neznaboha
V severofrancouzském Abbeville najdeme pomník z roku 1907 připomínající mučednickou smrt mladého rytíře de La Barre. O koho se jednalo?

Zpět na Živá historie