Živá historie 6/2014

Co vedlo k Velké válce? Dalo se zabránit atentátu?
Výběr z obsahu: 
  • Mým národům
  • Co by se stalo, kdyby byl atentát včas odhalen?
  • Čeští vojáci v ohni světové války 1914– 1918
  • „Já nejsem malíř“
  • Souboj, v němž soudil Bůh


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Téma čísla: Rozpoutání Velké války

Mým národům
Plný text veledůležitého manifestu císaře Františka Josefa I.

Evropa v plamenech
Proč vypukla první světová válka a byl tento konflikt nutný?

Co by se stalo, kdyby byl atentát včas odhalen?
Jak by vypadala mocenská šachovnice, kdyby válka nezačala už roku 1914

Poslední konopišťský pán
Neidealizovaný portrét Františka Ferdinanda d’Este

Zběsilý prolog zákopové války
Které státy bojovaly na čí straně a proč

Čeští vojáci v ohni světové války 1914– 1918
Z jakého důvodu se zapomíná na naše pradědy v uniformách Rakouska-Uherska

Věda a umění

Potopení dinosauři
Méně známé oběti Velké války. Ztráta dokonale dochovaných fosilíí kachnozobých dinosaurů

Komenský a svobodní zednáři
Co měl učitel národů společného s tajným bratrstvem?

Sny o velké vodní cestě
Jak se zrodil Baťův kanál a proč se král obuvi rozhodl využít plánované závlahové dílo k plavbě?

„Já nejsem malíř“
Michelangelo Buonarroti, Julius II. a příběh skvostné výmalby Sixtinské kaple

Atentát na Hitlera
Co si odborný historik myslí o věrohodnosti filmu Valkýra

Válka a politika

Ropucha proměněná v lilii
Jak se ohavné žáby na tabardu merovejského krále proměnily v panenské květy

Souboj, v němž soudil Bůh
Ordál, který měl dokázat nevinu údajně znásilněné francouzské dámy

Republikán v rouchu monarchy
Byl Octavian vrahem republiky, anebo římský lid zachránil před občanskou válkou?„V jednotě je síla“
Světla a stíny mocného sasko-kobursko-gothajského rodu vládnoucího v Belgii

Legendy a náboženství

Navzdory osudu
Příběh dvou mimořádných židovek, Rivky Tiktiner a Glikl z Hameln

Život v historii

„Ta vášeň, pro kterou člověk na všechno zapomene“
Dopis Boženy Němcové, kterým svou přítelkyni vehnala do nešťastného manželství

Piráti z Madagaskaru
Bukanýři v Arabském moři a slavný kapitán Kid

Bohyně na Žítkové
Téma bestselleru Kateřiny Tučkové v konfrontaci s realitouSparta 55 př. n. l.
Historický průvodce po drsném městě v nehostiném Lakedaimonu

Básníkova rodina
Démoni a kostlivci ve skříni v rodině Alexandra Sergejeviče Puškina

Strážci nočního klidu
Jak se žilo ponocným a jaká úskalí skrývala jejich noční služba

Zpět na Živá historie