Živá historie 6/2016

Kleopatra a soumrak říše faraonů
Výběr z obsahu: 
  • Poslední egyptská královna
  • Záhady svatovítského triforia
  • „Jdu s hlavou vztyčenou“
  • Hochštapler, který prodal Eiffelovu věž
  • Oslavy ve jménu přírody


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Prvorepublikový obrazový týdeník „STAR”: sportovní, tělocvičné, automobilové rozmanitosti, výběr z ročníků 1933/34

Téma: Ptolemaiovský Egypt

Faraoni z makedonských hor
Nejdéle vládnoucí královská dynastie země na Nilu

Poslední egyptská královna
Čím si Kleopatra VII. dokázala získat nejvlivnější Římany?

Alexandrie roku 50 př. n. l.
Procházka metropolí ptolemaiovské říše

Tajemné tváře z Fajjúmské oázy
Mísení egyptských a helénistických tradic v portrétech obyvatel řecko-římského Egypta

Architektura a umění

Klenoty v údolí Loiry
Nejproslulejší ze zámků na Loiře

Záhady svatovítského triforia
Nejasnostmi opředené busty v pražské katedrále

Válka a politika

Synové slepého krále
Jaké vztahy panovaly mezi mužskými potomky Jana Lucemburského?

Stockholmská krvavá lázeň
Příčiny a důsledky popravy 82 švédských šlechticů

„Jdu s hlavou vztyčenou“
Milada Horáková: oběť prvního vykonstruovaného procesu v ČSR

Balony svobody
Letákové kampaně Svobodné Evropy v letech 1951–1956

Největší z conquistadorů
Jak se podařilo Hernánu Cortésovi podmanit aztéckou říši?

Život v historii

Hvězda sportovní žurnalistiky
Nejoblíbenější prvorepublikový týdeník věnovaný sportu

Mistr ostrého meče
Co obnášelo opovrhované řemeslo popravčích?

Hochštapler, který prodal Eiffelovu věž
Nechvalně proslulý český rodák Viktor Lustig

Bojovnice s naginatou
Čím se lišily samurajky od svých mužských protějšků?

Oslavy ve jménu přírody
Jak slavili Keltové své nejdůležitější svátky v roce

Zpět na Živá historie