Živá historie 6/2017

Odkud se vzali staří Čechové?
Výběr z obsahu: 
  • Žena se srdcem krále
  • Ve znamení statečnosti
  • Peníze, které rozpoutaly peklo
  • Radostné hýření studentstva
  • Tanec smrti v písku arény


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Středověký atlas královských erbů (1509)

Téma: Marie Terezie  

Žena se srdcem krále
Za svou vládu dokázala Marie Terezie uhájit jednotnost říše, stabilizovat střední Evropu i modernizovat stát

Den záchrany monarchie
Bitva u Kolína patřila k rozhodujícím okamžikům sedmileté války. Pruský král Fridrich II. tehdy poprvé utrpěl porážku od Rakušanů

Císařští bombardýři
Zaostalé dělostřelectvo habsburských zemí se pod dohledem Josefa Václava knížete Liechtensteina proměnilo v evropskou špičku 

Ve znamení statečnosti
Vojenský řád Marie Terezie zřídila panovnice po slavném vítězství u Kolína

Rakouské Versailles
Schönbrunn, habsburský zámek, ve kterém se psala historie

Válka a politika

První Čechové ve svědectví pramenů
Nejasné počátky slovanského osídlení české kotliny

Záhada utýraného krále
Ludvík XVII.: dítě, které krutě pykalo za původ a postavení rodičů

Peníze, které rozpoutaly peklo
Adolfa Hitlera sponzorovali i lidé ze zemí, jež se posléze staly obětí jeho agresivních výbojů

Vůdce bez říše
Český nacista Jan Rys-Rozsévač chtěl být rovnocenným partnerem německých okupantů, namísto toho jej čekala deportace do koncentračního tábora

Viking na trůně
Dánský král Valdemar II. získal přízvisko „Vítězný“, přesto rozhodující bitvu ztratil. Proč?

Život v historii

Hledání česko-moravské hranice
Jak to dnes vypadá na pomezí našich dvou zemí? Reportáž z 460kilometrové poutě

Radostné hýření studentstva
Oslavy majálesu měly v historii mnoho podob, od radovánek na počest jara po manifestaci svobodného myšlení

Heraldika kolem nás
Nejvznešenější umění středověku vzniklo z praktické potřeby odlišit nepřítele od spojence 

Lékárník z Manily
Moravský rodák Jiří Kamel, který dal jméno kamélii, se nesmazatelně zapsal do dějin botaniky
i farmacie 

Tanec smrti v písku arény
Španělská tradice býčích zápasů dlouhodobě osciluje mezi statutem národního pokladu a trestuhodným barbarstvím

Jedno lidstvo, jedna víra
Jak se hnutí Bahá’í stalo z islámské sekty univerzálním náboženstvím, které má blízko k ideálům evropského humanismu a demokracie?

Zpět na Živá historie