Živá historie 6/2019

Tragický krach na burze
Témata z aktuálního čísla: 
  • Svět v pasti
  • Slavné chiméry na katedrále
  • Zimní rebelie
  • Ruce Tilmana Riemenschneidera
  • Majestátní svědek času

+ DÁREK: Časopis Hlinkovy mládeže, Slovenský štát 1944

Téma: velká hospodářská krize 

Svět v pasti
Ještě nikdy nedosáhla hospodářská krize takových rozměrů a neměla tak zhoubný průběh
jako ta, která zasáhla svět roku 1929

Americká Madona
Jaký příběh skrývá slavná fotografie Dorothey Langeové Kočující matka, jež se stala ikonickou pro období krize třicátých let?

„Sháním práci. Jen za chleba“
Velká hospodářská krize zasáhla hluboce všechny sféry života, jak dokládají osudy pěti konkrétních osob

Slavné chiméry na katedrále
Nôtre-Dame se objevily až v 19. století zásluhou Eugèna Viollet-le-Duca

Válka a politika 

Obnovitel Čingischánovy říše
Ve 14. století vzešla ve střední Asii hvězda ambiciózního vůdce Tímura, věřícího v obnovení bývalé mongolské říše 

Zimní rebelie
V prosinci 1825 došlo v Rusku k prvnímu pokusu o změnu politického uspořádání země vojenským převratem. V jeho čele stanuli mladí důstojníci

Agonie luďácké republiky
Od října 1944 do května 1945 přes Slovensko přecházela východní fronta. Luďácký režim se držel u moci do posledních chvil

Nemilosrdně potlačená vzpoura
Profesionální armáda, nemilosrdnost a propaganda byly zbraněmi Novoasyrské říše, jež se vzájemně protnuly při obléhání judského města Lakíše 

Masakr horalů na skotské Vysočině
Zmasakrování členů klanu MacDonaldů z Glencoe představuje jeden z nejohavnějších zločinů vůči Skotům z Vysočiny

Věda a umění 

Ruce Tilmana Riemenschneidera
Podle legendy přišel sochař Riemenschneider za účast v německé selské válce o obě ruce. Jaká byla skutečnost?

Svět popsaný pomocí prvků
Letos si připomínáme 150. výročí vzniku periodické tabulky prvků. Jak k tomu došlo?

Život v historii 

Majestátní svědek času
Pařížskou katedrálou Nôtre-Dame doslova procházely dějiny. Připomeňme si nejslavnější události, které se zde odehrály

Lukulské hody starých Římanů
Římští patriciové pořádali velkolepé hostiny, kde se servírovovaly jen ty nejvybranější pokrmy. Obyčejní lidé ale takové možnosti neměli

Tajemství lurdské jeskyně
Když se v roce 1858 začala v Lurdách chudé Bernadetě zjevovat nebesky krásná paní, vyvolalo to hotový poprask

„Císař pán jest dareba a lump“
Hanobení hlavy státu je problém velmi dávný. Množství urážek se snášelo jak na habsburské panovníky, tak na tatíčka Masaryka

Pravěké unikáty
O mistrovství kovolitců doby bronzové svědčí depot bronzových dýk objevený v Kozích hřbetech

Čáry máry pod kočáry
Město Kopřivnice je odedávna spojeno s výrobou dopravních prostředků. V roce 1850 zde Ignác Šustala položil základ slavné firmy Tatra

Z Rakous na Moravu
Před 770 lety se na jižní Moravě začala psát historie jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů u nás: Lichtenštejnů

Modli se, pracuj a co dál?
Model zaniklého kláštera na Ostrově u Davle umožňuje nahlédnout do útrob útočiště benediktinských mnichů i jejich každodennosti

 
Zpět na Živá historie