Živá historie 6/2021

Svatá říše římská
Výběr z obsahu: 
  • Revoluce v Karolinu
  • Válka o symboly
  • Zboží jako každé jiné
  • Vídeňský mouřenín
  • Mordy na periferii

+ DÁREK: Dekret kutnohorský, opis mistra Jana Husa (1414)

Téma: boje o univerzitu

Revoluce v Karolinu
Rozkvět pražského vysokého učení založeného Karlem IV. přerušil rok 1409, kdy byl vydán Dekret kutnohorský. V jeho důsledku odsud odešli zahraniční studenti a mistři

Každý zvlášť, a přesto spolu
Zápas o zrovnoprávnění českého jazyka na nejvyšší úrovni vzdělání byl završen roku 1882 rozdělením Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou

Válka o symboly
Dlouhodobé nacionalistické napětí mezi českou a německou částí pražské univerzity vyvrcholilo v meziválečném období insigniádou, již provázelo i násilí

Odznaky důstojenství
Univerzitními rituály dával „stav“ intelektuálů najevo společenské postavení, hodnost i moc. Odráželo se to v titulatuře, oděvech a symbolech moci

Život v historii 

Zboží jako každé jiné
Velká většina starověkých ekonomik stála a padala na nesvobodné pracovní síle. Tento systém udržoval přes několik tisíciletí na třech kontinentech desítky milionů lidí v otroctví

Sakura, sakura!
Pozorování slivoňových květů je v japonské kultuře zakódováno již od dávných dob. Květy jsou symbolem pomíjivosti i příslibem návratu jara

Vídeňský mouřenín
Angelo Soliman se ve službách rakouských aristokratů vypracoval z otroka na zcestovalého, mimořádně vzdělaného osvícence a zednáře

Věda a umění 

Modrooká knížata
Co všechno odhalil výzkum provázející rekonstrukci tváří dvou dosud nejstarších nalezených Přemyslovců – knížete Vratislava I. a Spytihněva I.?

Hvězdám na dohled
V roce 1610 italský fyzik a astronom Galileo Galilei zveřejnil úžasná zjištění o hvězdné obloze, jichž dosáhl pomocí vlastnoručně sestrojeného přístroje

Mordy na periferii
Nakolik věrohodně se filmařům podařilo zpracovat detektivní seriál Zločiny Velké Prahy, jenž se odehrává v době první republiky?

Zhaslé slunce Karlova Týna
Hrad císaře Karla IV. se po letech zapomnění a chátrání v 19. století dočkal obnovy, byť ne zrovna zdařilé. Stačilo ale málo a Karlštejn by dnes byl zříceninou

Válka a politika

Pod křídly císařského orla
Římská říše existovala ve střední a jižní Evropě celkem 844 let. Jak vypadala v době své největší slávy a proč došlo k jejímu úpadku?

Záhadná zkáza dobře chráněných unikátů
Den po útěku nacistů a den před příchodem Rudé armády, tedy v době chaosu, bezvládí a bojů, vyšlehly z oken mikulovského zámku plameny

Veliké theatrum v Městě pražském
V pět hodin ráno 21. června 1621 začalo na Staroměstském náměstí hrůzné divadlo – poprava 27 českých pánů

Výstřel v divadle
Na jaře 1865 spáchal John Wilkes Booth atentát na prezidenta Abrahama Lincolna. Jaké bylo pozadí vražedného útoku?

Zpět na Živá historie