Živá historie 6/2024

Eiffelův ocelový div světa
Výběr z obsahu: 
  • Ke kořenům konzervatoře Evropy
  • Začátek německého konce
  • Konečná porážka polních vojsk
  • Neotřelé elementy pařížské dominanty
  • Nevázané oslavy léta

+ DÁREK: 6× detailní dobové plány Eiffelovy věže (1889)

Téma: český hudební svět

Ke kořenům konzervatoře Evropy
Které významné hudebníky si v roce 2024 připomínáme a jaký měli vliv na formování české moderní hudby?

Géniové české hudby
Skladatelé Bedřich Smetana a Antonín Dvořák byli často srovnáváni a stavěni do opozice. Co velikány české hudby spojovalo a v čem se naopak lišili?

Za oponu českých tvůrců
Mezi české skladatele klasické hudby patří mnoho méně či více známých osobností. Vzpomeňme si život a dílo několika z nich

Válka a politika

Začátek německého konce
Před 80 lety došlo k vůbec největší vojenské kombinované operaci v dějinách vojenství, která urychlila porážku Německa v druhé světové válce

Těžké zbraně klasické antiky
Překročení Alp v roce 218 př. n. l. dodnes představuje jeden z nejpozoruhodnějších vojensko-logistických výkonů antického světa, účastnilo se ho totiž 37 slonů

Nečekaná žádost Bohemanů
V závěru roku 844 se v bavorském Řezně objevila delegace českých velmožů. Ti požádali východofranského krále Ludvíka II. o křest. Co tím sledovali?

Konečná porážka polních vojsk
Ač se bitva u Lipan z roku 1434 řadí podle Cimrmana mezi „naše slavné prohry“, ve skutečnosti tam proti sobě bojovala vojska dvou husitských proudů

Spolčení diletantů
Neúspěšné spiknutí prošpanělské strany na francouzském dvoře v roce 1718 mělo za cíl zbavit regenta Filipa Orleánského funkce a nahradit ho španělským králem

Věda a umění

Nový div světa
Eiffelova věž se stejně jako socha Svobody zrodila ve firmě Gustava Eiffela, ovšem pod rukama Maurice Koechlina

Neotřelé elementy pařížské dominanty
Jaké technické vymoženosti a unikátní prvky se rozhodl Gustave Eiffel zakomponovat do nákresů budoucí nejvyšší budovy světa?

Symbol vyspělé civilizace
Dutá figurka nosorožce z tenkých zlatých plíšků měří necelých 15 cm, přesto má neuvěřitelný politický a společenský význam pro Jihoafrickou republiku

Svatostánek s dračími hlavami
Dokladem prolínání pohanství a nastupujícího křesťanství ve vikinském Norsku dodnes zůstává sloupový kostel v Borgundu zdobený runovými nápisy a draky

Život v historii

Vybroušené podnikání
Zakladatel rakouské společnosti Swarovski vyrábějící broušené křišťálové sklo se narodil v Čechách a s výrobou bižuterie začal už roku 1883 v Lučanech nad Nisou

Hod plyšovými kočkami
Kočka byla ve středověku považovaná za symbol hříchu a čarodějnictví. Pod vlivem této představy se ve flanderském městě Ypry vyvinul pozoruhodný zvyk

Bez naděje na dětství
Nucená dětská práce je v Evropské unii ze zákona zakázána, avšak není tomu tak dávno, co se v našich končinách dali nalézt mladiství kolem 12 let pracující ve sklárně

Příroda pod vlivem člověka
Vydejme se ke kořenům domestikace divoce žijících zvířat a rostlin lidmi za účelem jejich hospodářského využití

Útok ušatců na vítěze nad vítězi
Historka o napadení Napoleona zaječí smečkou se prý odehrála v létě 1807 u Tylže, jenže v memoárech po ní není ani stopy. Odkud se tedy vzala?

Jak se sídliště stane městem
Od osídlené aglomerace k dobře opevněnému královskému městu vede dlouhá cesta, kterou u nás většina důležitých osad podnikla ve 13. století

Nevázané oslavy léta
Křesťanská církev rázně zasahovala proti lidovým oslavám starých Slovanů. K nim patřil i letní slunovrat nabitý erotikou

Zpět na Živá historie