Živá historie 7-8/2017

Kardinál Richelieu
Výběr z obsahu: 
  • Století lázní
  • Kardinál v kyrysu
  • Za kořistí a poznáním
  • Odraz skutečnosti v Odysseově cestě
  • Malí dospělí


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Dobové reklamy Karlsbad a Luhačovice

Téma: Zlatý věk lázeňský

Století lázní
Lázně jako pozoruhodný fenomén 19. století, kde se nejen upevňuje zdraví, ale také to společensky tepe a umělci si podávají dveře s politiky a diplomaty

Orel mezi minerálkami
Přední evropský expert na produkci a prodej minerálních vod Heinrich Mattoni dokázal vybudovat silnou obchodní značku, která funguje dodnes

Wary: lázně Otce vlasti
Karlovy Vary se z komorního městečka staly největším salonem Evropy pod širým nebem

Válka a politika

Pán Opavy ve vádě s Falkenštejnem
Smrtelné nepřátelství levobočného Přemyslovce Mikuláše se Závišem z Falkenštejna mělo
kořeny ve sporech o Opavsko

Víc než básník
Francesco Petrarca vešel do dějin jako básník, byl však také důležitou politickou postavou

Nářek nad zkázou Drážďan
Slavná fotografie upomínající zničení „Florencie na Labi“ spojeneckými bombardéry

Dýka mstitelova
Akademická mládež, která se sdružovala v buršenšaftech, uvítala vraždu autora oblíbených
divadelních her Augusta von Kotzebua. Proč?

Kardinál v kyrysu
Richelieu nebyl jen významný francouzský státník, ale pomohl Francii i k řadě vítězství v bitevním poli

Válka palic
Kdo podnítil velké povstání finských sedláků, které vešlo do dějin jako „válka palic“?

Věda a umění

Galvani a žabí stehýnka
Pokusy přírodovědce Luigiho Galvaniho s živočišnou elektřinou

Karlova kamenná chlouba
Před 660 lety byl položen základní kámen Karlova mostu, který od konce 17. století zdobí na
tři desítky soch a sousoší

Život v historii

Za kořistí a poznáním
Dobrodružná cesta arcivévody Františka Ferdinanda ď Este kolem světa vedla nejen po stopách exotické zvěře

Vábení lásky na jihočeském venkově
Jakou roli hrála intimita v životě našich předků v barokní době, přibližuje na případě panství
knížat ze Schwarzenbergu historik Jaroslav Čechura

Ostrov květin
Dějiny ostrova Mainau na Bodamském jezeře jsou spjaty se švédskými vojáky i princi z rodu Bernadotte

Odraz skutečnosti v Odysseově cestě
Jaké vysvětlení pro jevy či bytosti, s nimiž

Až na konec světa
Pozoruhodné zážitky z cesty českého poselstva v čele se Lvem z Rožmitálu poutavě popsal Václav Šašek z Bířkova

Bankíbázár 1734
Císařská kolonie v Bengálsku vznikla jako obchodní stanice Ostendské společnosti

Rituál lidové spravedlnosti
Výsměch a žert byl základním stavebním kamenem zvláštní tradice, jež obdržela zvukomalebný název šarivari

Malí dospělí
Děti z nejvyšších společenských kruhů měly paradoxně nejkratší dětství

Zpět na Živá historie