Živá historie 7-8/2018

100 let republiky
Témata z aktuálního čísla: 
  • Česká Maffie aneb za knoflík do basy
  • Toto je Řím!
  • V konturách historie
  • Muž, který zapnul svět
  • Za čajem, hedvábím a opiem


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Noviny z osudových dnů roku 1918

Téma: vznik republiky 

Česká Maffie aneb za knoflík do basy
Zatčení významných politiků v rámci takzvané knofl íkové aféry představovalo těžkou ránu pro domácí odboj

Papír plný škrtů
Traduje se, že první zákon republiky napsal Alois Rašín v hostinci, a to obyčejnou tužkou. Co je na tom pravdy?

Kdo se více zasloužil o stát?
Počátky samostatného státu provázely spory mezi příslušníky domácího a zahraničního odboje
o zásluhy na jeho vzniku

Pryč s habsburským orlem!
Roku 1918 se vesměs loajální obyvatelé českých zemí změnili v odpůrce monarchie, čemuž
odpovídá i pohled do dílny dobových karikaturistů

Říjen 1918 v novinách
Vyhlášení samostatného československého státu přivítal tisk titulky typu „Triumfující národ“ či
„Praha jásající“ 

Věda a umění 

Toto je Řím!
Flaviovský amfi teátr, známý spíše pod názvem Koloseum, ohromil už své současníky a dodnes patří k nejpopulárnějším památkám

Tajemství zubů
Z jediného lidského zubu lze odhalit věk člověka, pohlaví, i jakým způsobem se daný jedinec stravoval

Krotitelé blesků
Za vynálezce hromosvodu je obecně považován americký politik Benjamin Franklin, ale u nás je hromosvod spjat hlavně s osobou Prokopa Diviše

V konturách historie
Jak hodnotí nový historický film „Bůh s námi – od defenestrace k Bílé hoře“ odborník?

Život v historii 

Praotec na posvátném Řípu
Podle historika Dušana Třeštíka je pověst o praotci Čechovi „lidového“ původu. Mytická postava má tedy zřejmě skutečný základ

Muž, který zapnul svět
Vršovický podnikatel Jindřich Waldes proslul jako král knofl íků. Jeho firma vyráběla
polovinu světové produkce patentek

Zápach na dvoře krále Slunce
Pověstný a vyhledávaný dvůr Ludvíka XIV. nebyl zdaleka pohádkovým místem, jak by se mohlo
zdát

Za čajem, hedvábím a opiem
Jihočínský Kanton byl branou k produktům Říše středu. Zlato a stříbro se zde směňovalo za drahocenný čaj, porcelán či hedvábí

Válka a politika

Výstřel obránkyně Zaragozy
Příběh španělské národní hrdinky Agustíny de Aragón se začal psát při prvním obléhání Zaragozy napoleonskými vojsky

Dobrodružný život kavalíra
Politický vývoj Evropy sice nedopřál Ruprechtovi Falckému usednout na český trůn, zato se mohl prosadit jako schopný vojevůdce 

Křižák nové doby
Jméno norského fašistického „vůdce“ Vidkuna Quislinga je dodnes v některých zemích synonymem vlastizrádce

Rychlé lyže moří
Nebýt lodí a jejich mistrného ovládání, nebudila by středověká Skandinávie takový strach v okolní Evropě

Triumf ruských knížat
Ruská knížata se roku 1380 postavila ohromné přesile Mongolů a dosáhla legendárního vítězství

Zpět na Živá historie