Živá historie 7-8/2019

Jak se žilo na středověkém hradě
Témata z aktuálního čísla: 
  • Pestré dny hradní osádky
  • Hrůza v temném středověku
  • Eskymák ze Zábřehu
  • Ruská Amerika
  • Královo luxusní brnění


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Královský bestiář z Britské knihovny, 1200-1210

Téma: na hradě a v podhradí 

Pestré dny hradní osádky
Život na hradě nebyl žádná pohádka, i když se nedá srovnat s usedlostí prostého venkovana. Podívejme se na něj pohledem jeho obyvatel 

Skvost v Ráji
Hrad Kost je jedním z nejlépe dochovaných středověkých hradů nejenom na Jičínsku, ale i v Čechách

Šikovní kumštýři v Sobotce
Středověký člověk potřeboval řadu výrobků, které produkovali specializovaní řemeslníci. Ti se nejčastěji zdržovali ve městech

Hrůza v temném středověku
Všeobjímající strach byl nedílnou součástí existence našich předků. Čeho všeho se báli?

Fantastická zoologie
Fénix, hydrus, bazilišek a další pozoruhodná stvoření najdete v jednom z nejstarších bestiářů, který vznikl v Anglii na počátku 13. století 

Věda a umění 

Dobrodružství na stupni˚Ci
Voda mrzne při 0 °C a vaří při 100 °C. Jak se přihodilo, že její teplota mrznutí a varu má právě tyto hodnoty? 

Božský Farinelli a andělský hlas kastrátů
Byl králem pěvců i pěvec králů. Hlasový rozsah měl tři a půl oktávy a na jedno nadechnutí prý dokázal držet tón déle než minutu

Život v historii 

Vyhnání z Konopiště
V euforii ze vzniku republiky si jen málokdo vzpomněl na tři sirotky na Konopišti. Netrvalo však dlouho a museli svůj domov navždy opustit

Slované: otroci, nebo spojenci Avarů?
Podle soudobých kronik se slovanské kmeny chtěly osvobodit z nadvlády svých avarských pánů. Jaká byla skutečnost?

Eskymák ze Zábřehu
Český rodák Jan Eskymo Welzl žil léta na Novosibiřských ostrovech, byl námořníkem, lovcem medvědů i soudcem

Syn lovce příběhů
Pod střechou nakladatelství Josefa Richarda Vilímka se setkaly příběhy náčelníka Vinnetoua i vzdušného kapitána Robura Dobyvatele

Zlodějka z jižních Čech
Pozoruhodné osudy Johany Peřkové, prosté venkovanky konce 18. století, jež se dočkala vlastního životopisu

Ruská Amerika
Osídlenci Nového světa neproudili jen z Evropy na západ, existoval i proud, který pronikal cestou na východ. Tvořili jej Rusové

Válka a politika 

Lstivý přemožitel římských legií
Germánský náčelník Arminius uštědřil Římanům v Teutoburském lese jednu z  nejvážnějších a nejtragičtějších porážek

Markytánka na trůně
Kateřina I., manželka cara Petra Velikého, se stala první uzurpátorkou v ruských dějinách bez kapky urozené krve

Duceho republika
Roku 1943 nechal Hitler vytvořit Italskou sociální republiku v čele s Mussolinim. Z italského diktátora se stala loutka německé politiky 

Uherský disident
Baron Mikuláš Wesselényi byl průkopníkem uherské revoluce roku 1848. Za své názory si vysloužil nucený pobyt v Jeseníku

Královo luxusní brnění
Honosná turnajová zbroj francouzského krále Jindřicha II. nezapře inspiraci italskou renesancí

Válkou rozvrácený ostrov
Normané vnikli do Irska pod záminkou pomoci jednomu z králů, načež ho obsadili

Zpět na Živá historie