Živá historie 7-8/2021

Tajemství rodu Přemyslovců
Výběr z obsahu: 
  • Odkud vzešli vládci Čechů?
  • Poslední výhonek panovnické krve
  • Dobývání jeskynního světa
  • Druhý život římských megastaveb
  • Průzkumník jižních moří

+ DÁREK: Budějovice-Linec, první železnice na kontinentu (1832)

Téma: po stopách Přemyslovců

Odkud vzešli vládci Čechů?
O prvních přemyslovských knížatech toho stále víme velmi málo, což nahrává různým více či méně uvěřitelným teoriím o jejich původu

Kamenní svědkové českých vládců
Vydejme se na cestu za památkami či lokalitami, které upomínají na dynastii Přemyslovců

Kříž z pokladu krále Otakara
Z nesmírného bohatství „zlatého“ krále Přemysla Otakara II. se dochovalo jediné zlatnické dílo – ostatkový kříž v pokladnici dómu v Řezně

Poslední výhonek panovnické krve
Přemyslovci nevymřeli roku 1306, neboť ještě další dvě století působila na moravsko-slezském pomezí vedlejší linie rodu

Věda a umění

Dobývání jeskynního světa
Moravský kras je pojmem, který netřeba představovat. Připomeňme si počátky jeho objevování a osobnosti s ním nerozlučně spjaté

Přenosné pícky Pyrauny
v minulosti sloužily k vaření, topení i k tavení kovů, kompaktní rozměry navíc umožňovaly jejich časté přenášení z místa na místo

Druhý život římských megastaveb
Amfiteátry po několika stoletích ztratily smysl své existence a staly se zátěží nejen pro městské pokladnice. Co se s nimi poté dělo?

Život v historii

Koně na kolejích
Přestože koněspřežní železnice České Budějovice – Linec nebyla první na světě ani v Evropě, je držitelkou hned několika světových primátů

Nenápadné umění z papíru
Kdy se do českých zemí dostalfenomén papírových vystřihovánek a které patří k těm nejzajímavějším?

Cestou necestou, polem nepolem
Firmy Františka Wichterleho a bratří Kováříků na výrobu hospodářských strojů spojily po první světové válce síly a ovládly nejen pole a louky

Průzkumník jižních moří
Nizozemský mořeplavec Abel Tasman neobjevil žádnou zemi oplývající drahými kovy, zato rozšířil povědomí Evropanů o málo zmapované pevnině na jižní polokouli

Paní z Pernštejna a její salon
Díky španělské manželce Vratislava z Pernštejna Marii Manrique de Lara se stal Pernštejnský palác na Hradčanech vyhlášeným společenským centrem rudolfínské Prahy

Válka a politika

Hrdina od řeky Almás
Při posledním tažení sultána Sulejmana Nádherného do Uher oblehla turecká armáda pevnost Szigetvár, jejímž obráncům velel uherský magnát Mikuláš Zrinský

Anděl smrti
Nacistický lékař Josef Mengele se podílel na vyhlazení statisíců osob a na nelidských experimentech s dospělými i dětmi

Nesmiřitelné větve rodu Valois
Za vlády duševně nemocného Karla VI. se mezi dvěma liniemi francouzského královského rodu rozhořely boje o získání nadvlády nad zemí

Zpět na Živá historie