Živá historie 7-8/2022

Podkarpatská Rus Nikoly Šuhaje
Výběr z obsahu: 
  • Svět huculských polonin
  • Legenda z bídy zrozená
  • Vzpoura horalů v srdci Alp
  • Prostředí příznivé k bádání
  • V noci přichází a živé trýzní

+ DÁREK: Telegram o smrti bratrů Šuhajů + seznam zločinů (1921)

Téma: Podkarpatská Rus

Svět huculských polonin
Jaké úchvatné přírodní scenérie a výjevy ze života prostých lidí mohli spatřit turisté, kteří se ve dvacátých a třicátých letech 20. století vydávali na Podkarpatí?

Zbojník z Koločavy
Řada lidí je přesvědčena, že Nikola Šuhaj byl obyčejný vrah, kterého Ivan Olbracht ve svém díle nepřiměřeně zidealizoval

Legenda z bídy zrozená
Nespoutaná příroda Podkarpatské Rusi se stala v první polovině třicátých let autorskou múzou a „druhým domovem“ levicového spisovatele a novináře Ivana Olbrachta

Skanzen funkcionalismu
Na území bývalé Podkarpatské Rusi se dodnes nachází množství dokladů funkcionalistického směru, který byl v prvorepublikovém Československu velmi oblíbený

Válka a politika

Tam u Královýho Hradce
V krajině u Hradce ležela 3. července 1866 po ránu mlha, která nasávala dým z palby tisíců pušek a kanonů. Zrovna zde vypukla rozhodující bitva prusko-rakouské války

Vzpoura horalů v srdci Alp
Už několik měsíců po anexi Tyrolska začali Bavoři zavádět nová opatření namířená proti tamějšímu zřízení a privilegiím. Netrvalo dlouho a Tyrolané se začali bouřit

Kyrys králova ochránce
Jedním z prvků užívaných proti většině ručních zbraní od antiky až do konce 19. století byla plátová ochrana trupu vojáka – kyrys

Věda a umění

Starověký počítač
Řekové díky svým astronomickým znalostem a technickým dovednostem dokázali vytvářet stroje, které po nich téměř 1 500 let nebyl nikdo schopen napodobit

Zázrak Západu
Na osamělém francouzském ostrůvku Mont-Saint- -Michel se tyčí opevněný středověký klášter, jehož kompozice i architektura berou dech

Prostředí příznivé k bádání
Jak se katolická církev v 19. století stavěla k vědeckému působení vlastních kněží? Nacházel Gregor Mendel pro své výzkumy podporu u vlastních spolubratří?

Exhumace otce genetiky
Roku 2021 umožnila náročná archeologická operace vědecké prozkoumání ostatků jednoho z největších českých vědců

Uvězněni v Arktidě
V letošním roce Netflix uvedl drama Proti ledu na motivy polární expedice, která se roku 1909 vypravila do Grónska dokázat, že jde o jediný ostrov

Život v historii

Výrobci falešných mincí
Stejně jako dnes, i ve středověku se tu a tam vyskytli lidé, kteří se nespokojili se svým výdělkem a chtěli si přilepšit paděláním měny

Z lože nemanželského
První podrobnější zprávy o dětech, které se českým panovníkům narodily mimo manželský svazek, se objevují za vlády „krále železného a zlatého“

V plném trysku srazit cíl
Turnajová klání představovala ve středověku opěvovaný i zakazovaný druh zábavy. Spojovala v sobě tři základní atributy – sport, válečnický um a slavnost

Když je foťák Kamarád
Firma Bratři Bradáčové sice mnoho fotoaparátů nevytvořila, šlo ale o přímé předchůdce slavných Flexaretů. Úspěšná byla hned první dvouoká zrcadlovka s názvem Kamarád

Bavič Londýna
Za vlády Alžběty I. se velké oblibě obyvatel Britských ostrovů těšila zvířata. Mezi nimi zvláště vynikl koník Marocco

V noci přichází a živé trýzní
Noční můrou obyvatel moravsko-slezského pomezí se na přelomu 17. a 18. století stávali jejich zemřelí sousedé a sousedky, kteří po smrti nenacházeli pokoje

Útěk před Hitlerem k protinožcům
Zajímavou a málo známou kapitolu české komunity na Novém Zélandu představují Češi, kteří sem odešli z obavy před nacismem

Zpět na Živá historie