Živá historie 7-8/2023

Praha podle Karla IV.
Výběr z obsahu: 
  • Vládce v srdci Svaté říše římské
  • Zrod koruny československé
  • Od bezvýznamnosti k frašce
  • K jižním mořím cesta dlouhá
  • Za hranice všedních dnů

+ DÁREK:  Plány železnic Rakousko-Uherska a Jadranu (1918 a 1922)

Téma: Řím Karla IV.

Vládce v srdci Svaté říše římské
Jak moc se římský král a císař Karel IV. obracel v myšlenkách k městu, které dalo jméno říši, a nakolik zde našel inspiraci pro své smělé plány?

Následník dávných imperátorů
Přes ztrátu statusu hlavní města si Řím zachoval symboliku sahající až do apoštolských dob. I proto bylo pro Karla IV. tak lákavé podstoupit náročnou výpravu do Itálie a nechat se v Římě korunovat na císaře

Praha: reprezentativní sídlo císaře
Císař chtěl ukázat své sídelní město celému světu jako nový Řím, který se bude pyšnit skvostnými stavbami a sakrálními poklady symbolicky ukazujícími jeho velikost

Válka a politika

Zrod koruny československé
Jak proběhla odluka od rakousko-uherské měny a proč si Československo jako jediný z nástupnických států nechalo korunu a neprosadily se názvy jako sokol, lev, nebo dokonce rašín?

Krvavý démon Francouzské revoluce
Jedním z nejvýraznějších politiků jakobínského teroru byl vedle Robespierra revolucionář Louis Antoine de Saint-Just. Muž, který poslal na popraviště Ludvíka XVI., měl mnoho tváří

Od bezvýznamnosti k frašce
Konec první světové války přinesl do evropské politiky nový fenomén – fašismus. Nebyla jej ušetřena ani Velká Británie, kde se jeho nejvýraznějším zástupcem stala Britská unie fašistů. Ta zažila hvězdné chvíle
v první polovině 30. let

Život v historii

České moře
První Češi objevili krásy Jadranu už před Velkou válkou, oblast je lákala průhledným modrým mořem a výbornými klimatickými podmínkami. Někteří zde začali také podnikat

Zajatci či tlumočníci z exotiky
Kde a kdy poprvé přistáli jako první Evropané Kolumbus, Cook nebo Vasco da Gama, je známé. Platí to však i opačně? Je známý první Asiat, Australan nebo Inuit v Evropě?

K jižním mořím cesta dlouhá
Na počátku dvacátých let bylo už jugoslávské pobřeží turistům známé, dostat se na něj ale nebylo zdaleka přímočaré

Latrínová katastrofa
V červenci 1184 svolal římskoněmecký král Jindřich VI. do Erfurtu sněm, který však skončil bizarní tragédií

Za hranice všedních dnů
Cestovní kancelář Čedok oslavila před dvěma roky století své existence. Od původního prodeje železničních jízdenek se postupně dostala k letenkám a exotickým zájezdům a rekordním 21 tisícům zaměstnanců

Zapomenutá hrobka nejvyššího purkrabího
Když byl král Ferdinand I. na cestách, zastupoval ho Jan IV. Popel z Lobkowicz. Druhý muž království byl pochován v Horšovském Týně. Jeho hrobku objevili archeologové už v roce 1911, nezaznamenali však, kde přesně leží

Věda a umění

Tajemství šachového robota
Předchůdci moderních automatů vznikali již v 18. století. Mechanický Turek, který porážel zdatné šachisty v Evropě i Americe, je toho důkazem – i když byl nakonec jen podvodem

Stále tajemný Vermeer
Žádné dopisy, deníky, kresby, velmi málo dobových pramenů a 37 zvláštních obrazů roztroušených po světě. Johannes Vermeer van Delft, který po své smrti na dvě století zmizel z dějin, fascinuje svou tvorbou stále víc

Strastiplná cesta k modernímu teploměru
Měření přesné teploty je pro nás dnes všední záležitostí, ale ještě v raném novověku se jednalo o koncept zcela neznámý

Prastaré symboly bohů
Možná nejvýznamnější památka pocházející z doby vzniku jednotného staroegyptského státu koncem 4. tisíciletí př. n. l. se nazývá Narmerova paleta

Jako z pohádky
V Německu se nachází přibližně 20 000 hradů, zámků a zřícenin. Nejikoničtější z těchto památek, známou z loga společnosti Walta Disneyho, najdeme v Bavorsku

První let raketou?
Průkopníky létání byli starověcí Číňané či Leonardo da Vinci se svými náčrty létajících strojů. Prvním, kdo se však doopravdy vznesl do vzduchu ze země, byl turecký inženýr v roce 1633

Zpět na Živá historie