Živá historie 9/2016

Zavraždili sv. Václava kvůli paktování s Němci?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Nesmrtelná olympijská sláva
  • Posvátný mír v novém věku
  • Osudové spojenectví knížete Václava
  • Opuštěné perly Sudet
  • Poslední Robinson Crusoe


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Grafický list s vítězným sloupem Marka Aurelia (2. století)

Téma: Dědictví Olympie

Nesmrtelná olympijská sláva
V jakých disciplínách mohli starověcí olympionici získat věčnou slávu?

Olympia 100 př. n. l.
Co obnášela návštěva her v Olympii

„Rychleji, výše, silněji!“
Moderní tvář starověkých her

Posvátný mír v novém věku
Jak poznamenala politika novodobé olympijské hry

Válka a politika

Zapomenutý příběh propagační fotografie
Za jakých okolností vznikl symbolický obraz roku 1938?

Osudové spojenectví knížete Václava
Byl český vévoda poddaným východofranského krále, nebo rovnocenným partnerem?

V bažinách u Moháče
Osudová bitva českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského

Války tesané v mramoru
Vítězný sloup Marka Aurelia jako němý svědek střetů mezi Římany a Germány

Konec generalissima
Pozadí vraždy významného habsburského vojevůdce Albrechta z Valdštejna

Umění a architektura

Ve víru pomníkové horečky
Okolnosti vzniku monumentu Jana Husa na Staroměstském náměstí

Proměna sv. Václava
Netradiční zobrazení českého světce na triptychu Tomasa da Modena

Opuštěné perly Sudet
Putování za barokními kostely Broumovska 

Život v historii

Svůj k svému
Národní symbolika v české reklamě

Poslední Robinson Crusoe
Příběh vojáka Alfreda von Rodta, kolonizátora souostroví Juana Fernandéze

Pára a benzin
Ukázka z knihy „První republika“ věnovaná dopravě

Naše krmě včera a dnes
Které potraviny tradiční české kuchyně patří k původním

Královna a kardinál
Jaký byl vztah Anny Rakouské a Julese Mazarina?

Zpět na Živá historie