Živá historie 9/2017

Zikmund vs. Václav IV.
Výběr z obsahu: 
  • Liška ryšavá na trůnech Evropy
  • Bratrovražedný souboj
  • Tabákové kolegium
  • Neklidný karibský ráj
  • Největší český elektrotechnik


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

+ DÁREK: Bohatě iluminovaná Bible Václava IV., 1380-1400

Téma: poslední Lucemburkové 

Liška ryšavá na trůnech Evropy
Zikmund Lucemburský není oblíbencem českých dějin, ale byl to právě on, kdo zdědil diplomatický talent svého otce Karla IV.

Rozmařilý „český Nero“
Vedl Václav IV. skutečně bonvivánský život, který vyplňovaly jen lovy, pitky a krásné lazebnice?

Bratrovražedný souboj
Dokázal Václav IV. v něčem předčit svého bratra, nebo je Zikmundovo vítězství v pomyslném duelu nezpochybnitelné? 

Šalamounův chrám na Novém Městě pražském
Tajemstvím opředené bratrstvo krále Václava IV. nechalo vystavět kapli Božího těla a Krve. Zařadila se k nejpozoruhodnějším sakrálním stavbám ve střední Evropě

Pryč s milci!
Hrad Karlštejn se stal roku 1397 svědkem krvavého vyrovnávání účtů panstva s oblíbenci krále Václava IV.

Válka a politika 

Tabákové kolegium
Nekonvenční večerní zábavy Fridricha Viléma I. byly charakteristické nejen nadměrnou konzumací tabáku a alkoholu, ale také hrubými žerty 

Armáda otroků ohrožuje Řím
Vůdce vzbouřených otroků Spartakus dosáhl toho, oč řada římských velitelů jen snila – historické slávy a nesmrtelnosti

„Ponejprv viděli Benátka. Ó Venezia!“
O prázdninách roku 1834 se Karel Hynek Mácha rozhodl poznat cizí kraje. Vydal se přes Alpy do Benátek a odtud do Slovinska

Neklidný karibský ráj
Dekolonizaci Karibiku doprovázelo násilí, někdy i krveprolití, ale i humorné scénky

Pád ochránců křesťanského Východu
Řád templářů za dvě stě let existence nashromáždil doslova pohádkové bohatství, které se
rozhodl získat francouzský král. Nepohodlní rytíři proto skončili na hranici

Agonie mandžuského impéria
Jak si v 19. století koloniální mocnosti rozporcovaly kdysi mocnou císařskou Čínu 

Život v historii 

Život v řetězech
Hospodářství založené na obchodu s otroky a otrocké práci podnítilo budování koloniálních říší a rozvoj Evropy, avšak zůstává bolavou kapitolou dějin 

Největší český elektrotechnik
Emil Kolben vybudoval jednu z největších strojíren ve střední Evropě – Českomoravskou–Kolben–Daněk (ČKD)

Tulipánová horečka
V letech 1636 a 1637 dosáhly ceny tulipánových cibulek v Nizozemsku mimořádné výše, aby náhle zase klesly

Umění 

Válka bez příkras
Jak hodnotí historici velkofilm „Dunkerk“ o evakuaci spojeneckých vojáků na jaře 1940 z Francie?

Kníže a kat v kabinetu kuriozit
Metternichova a Hussova sbírka na Kynžvartu ukrývá řadu skvostů a zajímavostí

Zpět na Živá historie