Živá historie 9/2019

Největší prohra Františka Josefa I.
Témata z aktuálního čísla: 
  • Uherský triumf
  • Mezi láskou a politikou
  • Malomocní rytíři
  • Gigantické úložiště vína
  • Dámy a pánové české gotiky

+ DÁREK: Náborové letáky Royal Air Force (2. světová válka)

Téma: rakousko-uherské  vyrovnání 

Uherský triumf
Prohraná válka s Pruskem přiměla Františka Josefa I. k uzavření kompromisu s nespokojenými uherskými magnáty 

Královna Uher
Císařovna Alžběta se ze vzdoru k vídeňskému dvoru stala zastánkyní nejodbojnějšího národa podunajské monarchie – Maďarů

Noví táborité
Za loajalitu v prusko-rakouské válce očekávali Češi císařův vděk. Namísto toho přišlo zklamání v podobě rakousko-uherského vyrovnání 

Válka a politika 

Mezi láskou a politikou
Oslnivé úspěchy vlády Isabely Kastilské a Ferdinanda II. Aragonského mnohdy zakrývají její stinné stránky

Let orla
Odpoledne 1. března 1815 se excísař Napoleon vylodil v zálivu Jouan. Zde začala jeho neuvěřitelná epopej návratu na trůn

Obránce habsburské monarchie
Italský kondotiér Raimondo Montecuccoli se podílel na formování vojenských dějin i ochraně říše Habsburků před Švédy, Turky či Francouzi 

Brněnský veterán RAF
Emil Boček se stal jedním z nejmladších čs. stíhacích pilotů v RAF. Jak na toto období vzpomíná?

Létající cizinci v bitvě o Británii
Pomocnou ruku královskému letectvu podalo téměř šest stovek zahraničních pilotů – Poláků, Čechoslováků, Australanů či Američanů

Pro královské letectvo
RAF potřebovalo veškerou podporu a nejlepší posádky. Přesně to bylo základem náborových kampaní

Malomocní rytíři
Od 12. století působil v Palestině Řád rytířů sv. Lazara Jeruzalémského. Jeho hlavním cílem se stal boj s malomocenstvím

Život v historii 

Thule, kde slunce nezapadá
Řecký dobrodruh Pytheas z Massalie podnikl cestu tak fascinující, že mu po návratu jeho zážitky a objevy nikdo nevěřil

Gigantické úložiště vína
Sklepení mikulovského zámku se může pyšnit zajímavým rekordem, nachází se zde největší dřevěný sud v celé České republice

Římané a velryby
Výjimečné, ale úspěšné pokusy Římanů ulovit ve středomořských vodách velrybu svědčí o jejich schopnosti i technologické vybavenosti

Jak se točí miliony
Salomon Mayer Rothschild koupil roku 1843 vítkovické železárny a začal budovat velkolepý průmyslový komplex

Dámy a pánové české gotiky
Ačkoliv si řada lidí představuje gotiku jako strohé období bez barev, vypadala zcela jinak. Oděvy těch, kteří si to mohli dovolit, hýřily barvami

Kříž pod vládou půlměsíce
Expanze Turků do Evropy proměnila křesťanské obyvatelstvo Uher a balkánských zemí v poddané muslimských sultánů

Casanova na Bítově
Baron Jiří Haas dělal svým předkům spíše ostudu. Peníze rodičů nešetřil a milenky střídal jako ponožky, což mu vyneslo zástup levobočků 

Příběhy, ze kterých mrazí
Pohádky, vyprávění pro děti se šťastným koncem, v němž vítězí dobro nad zlem, mají mnohdy temné a krvavé předlohy

Věda a umění 

Tváře předků
Díky 3D rekonstrukci se můžeme podívat do tváře muži z Cro-Magnonu, neandertálské ženě z Gibraltaru i krásce z Whitehawku

Tajemní mistři a jejich dílny
Středověcí umělci byly mnohdy velké osobnosti, vědomé si svých výjimečných dovedností, na něž byly patřičně hrdé

Zpět na Živá historie