Živá historie 9/2021

Hledání bájné Troje
Výběr z obsahu: 
  • Objevitel ztraceného města
  • Schrána pro lebku světice
  • Heršpický Achilles
  • Hnědé zlato
  • Schindlerova archa

+ DÁREK: První ilustrované vydání Vitruviových spisů (1511)

Téma: Troja

Objevitel ztraceného města
Německý obchodník a amatérský archeolog Heinrich Schliemann nebyl první, kdo správně určil polohu Troje, a dokonce
ani neodkryl Homérovo město

Tajemství nejslavnějšího válečného eposu
Nejstarším dílem řecké literatury je Iliada. To je jediná skutečnost, již ohledně eposu nikdo nezpochybňuje

Dobyvatelé Troje
Ať již k trojské válce došlo, nebo nikoliv, Iliada přináší mnoho údajů o dobovém vojenství, a to nejenom o způsobu boje, ale také o výzbroji

Věda a umění 

Schrána pro lebku světice
Úcta k ostatkům nejstarší české světice má v hluboké kořeny. Jedním z nejpozoruhodnějších dokladů Ludmilina kultu je relikviářová busta z poloviny 14. století

Brána do antického světa
Po římské říši se kromě ruin inženýrských děl či gigantických staveb dochoval také text známý jako Deset knih o architektuře

Heršpický Achilles
Z hrobových nálezů lidu kultury popelnicových polí je patrné, že tu existovaly elitní vrstvy. Jejich příslušníkem byl i bojovník pochovaný v Brně

Vítězná bitva s bolestí
Lidé se odjakživa snažili mírnit muka při medicínských zákrocích, ale teprve v polovině 19. století se podařilo objevit účinná anestetika

Slovanské paranormálno
Svět pohanských Slovanů, tajemné obřady, ambice, odvaha, kouzla a čáry uprostřed Karpatské kotliny 7. století nabízí nový seriál Slovania

Válka a politika

Husité na Baltu
Tažení sirotčího vojska k Baltskému moři představuje jednu z hvězdných kapitol kališnické historie. Jak se dostalo tak daleko od domova?

Usmíření Havany s Prahou
V šedesátých letech 20. století poznamenala československo-kubánské vztahy krize. Co bylo její příčinou a jak se ji podařilo vyřešit?

Bankéř války
Hans de Witte je dodnes vnímán především jako symbol pobělohorského ožebračení chudých a obrovského obohacení vyvolených aristokratů

Polský vlastenec a francouzský maršál
Kníže Józef Antoni Poniatowski si jako jediný Polák vysloužil hodnost francouzského maršála. Jeho osobnosti si vysoce cenil sám císař Napoleon I.

Život v historii 

Hnědé zlato
Cesta čokolády dějinami byla složitá a plná slepých uliček. Jak se dostala do Evropy a kdy došla sametová lahůdka obliby?

Vzácnější než Modrý Mauritius
Dnes už existuje pouze jediný exemplář jednocentové poštovní známky Britské Guyany. Připomeňme si příběh nejvzácnějšího fi latelistického kusu

Schindlerova archa
V roce 1944 přestěhoval Oskar Schindler svou zbrojovku do bývalé továrny Löw-Beerů v Brněnci u Svitav, a to včetně dělníků židovského původu

Jak se pálil alkohol
Pálenka jako produkt jednoduché destilační aparatury získala na oblibě za Karla IV.  Netrvalo dlouho, a vinopalové ovládli staroměstský trh s alkoholem

Pantáta české dopravy
Vojtěch Lanna zasáhl do mnoha podnikatelských odvětví: reguloval řeky, provozoval koněspřežnou dráhu, stavěl mosty, železnice, hutě a těžil uhlí

Masakr svatebčanů
Při dálnici D1, nedaleko vsi Lesní Hluboké, stojí devět prostých dřevěných křížů. Událost, kterou připomínají, byla natolik hrůzná, že vešla do legend

 

Zpět na Živá historie