Živá historie 9/2022

Pohanské dědictví Čechů
Výběr z obsahu: 
  • Čechy v době silných vůdců
  • Místa pradávné paměti
  • Španělská Johanka z Arku
  • Cestami amerického Švýcarska
  • Nejstarší vinaři na světě

+ DÁREK: Školní plakáty z doby monarchie, 19. století

Téma: pohanské Čechy

Čechy v době silných vůdců
Slované byli posledním velkým etnikem, které k nám přesídlilo a zůstalo tady přes různé peripetie dodnes

Pod vládou pohanských kultů
Za časů před příchodem křesťanských věrozvěstů věřili obyvatelé České kotliny v řadu božstev. Kdo ovlivňoval osudy našich předků?

Hrob germánské aristokracie
Germánský královský pohřeb poblíž zaniklé jihomoravské obce Mušov představuje nejluxusněji vybavený hrobový celek u nás

Místa pradávné paměti
Keltové, Germáni i Slované, stejně jako mnohé kultury doby bronzové či železné, zanechali v české krajině množství stop po své přítomnosti

Válka a politika

Španělská Johanka z Arku
Ač byla María Pita pouze žena z lidu, dokázala v roce 1589 ubránit město La Coruña proti ostřílenému anglickému korzárovi Francisu Drakeovi

„Dobrý otec“ rakouských vojáků
Jméno maršála Radeckého bylo natolik spojeno s habsburskou říší, že se po jejím rozpadu začaly ozývat hlasy, podle kterých vůbec nebyl Čechem, ale Rakušanem

Romanovci na trůn!
V roce 1613 zvolil ruský zemský sněm Michaila Fjodoroviče Romanova carem. Proč si bojaři vybrali zrovna šestnáctiletého bigotního věřícího?

Život v historii

Souboj o školu
Roku 1774 vyhlásila Marie Terezie zákonem všeobecnou školní povinnost pod dohledem státu. Jeho přijetí nebylo nijak samozřejmé a souboj o školu trval po několik generací

Pod živůtky středověkých žen
Unikátní nález podprsenek z hradu Lengberg ve východním Tyrolsku dokládá, jak vypadal horní díl dámského spodního prádla ve středověku

Ukradené dětství
Roku 1951 zahájila dánská vláda sociální experiment, jehož cílem bylo posílit v Grónsku dánskou identitu prostřednictvím převýchovy dětí Inuitů

Taška do kapsy
Žďárský podnikatel Vavřín Krčil začínal jako obchodník s vlasovými síťkami, roku 1925 ale změnil sortiment a vynalezl síťkované nákupní tašky

Cestami amerického Švýcarska
Automobilový cestovatel Elstner označil za jednu z nejšťastnějších zemí na světě Uruguay. Podobně ji s odstupem desetiletí vnímala i slavná dvojice Hanzelka a Zikmund

Svět v obrazech
Již Komenský upozornil na důležitost ilustrací v učebnicích i na význam obrazu jako názorné pomůcky. Ta své uplatnění našla teprve s odstupem dvou století

Věda a umění

Když mrtví učí živé
Pitva si v průběhu staletí prošla z hlediska společenské přijatelnosti mnoha stadii – od úplného odmítání až k výsadnímu postavení mezi disciplínami lékařské vědy

Symbol královské moci
Nádherná a nákladná koruna Ludvíka XV. jako jediná svého druhu přečkala Francouzskou revoluci a dochovala se do dnešních dnů

Nejstarší vinaři na světě
V arménské jeskyni Areni-1 objevil tým českých vědců rozsáhlou a dosud skrytou část nejstaršího vinařství světa

Zpět na Živá historie