Živá historie 9/2023

Zrazená Čs. republika
Výběr z obsahu: 
  • Za romantikou hor
  • Červené symboly Krkonoš
  • Ve druhé linii
  • Beznaděj v obleženém městě
  • Intelektuálovo útočiště

+ DÁREK: Němé značky na turistické mapě Krkonoš (30. léta)

Život v historii

Za romantikou hor
Na rozdíl od většiny našich významných lokalit se turistika v nejvyšším českém pohoří nezačala psát až v 19. století, ale její počátky lze vystopovat daleko dříve

Bál ohnivců
Od chvíle, co francouzský král Karel VI. v lese potkal podivného blázna, začala se v jeho okolí dít jedna děsivá příhoda za druhou

Červené symboly Krkonoš
Krkonoše si letos nepřipomínají jen výročí založení národního parku, ale také sto let od instalace muttichovek, němých značek

Já, bratr Oldřich
Mnich Odorik překročil rovník a dostal se, zřejmě jako první cestovatel českého původu, na jižní polokouli

Téma: čs. zbraně v rukou Wehrmachtu

Poslední vojáci republiky
Po obsazení okleštěné republiky v březnu 1939 představovala likvidace Československé armády prvořadý cíl okupantů

Ve druhé linii
Po vzniku protektorátu zařadil říšský Wehrmacht do svých stavů i několik československých lodí. Ta největší z nich nesla jméno prezidenta Osvoboditele

Trofeje sebrané bez boje
Když zabralo hitlerovské Německo zbytky okleštěného Československa, získalo bez boje bohatou válečnou kořist včetně několika zbrojovek

Nejlepší lehký tank
Nejnovější československý tank v době před okupací, model LT vz. 38, se zúčastnil jak dobývání Polska či Francie, tak tažení do Sovětského svazu

Válka a politika

Beznaděj v obleženém městě
Jaké to je ocitnout se v roce 1291 v hradbách posledního křesťanského přístavu, který zbyl v Levantě po éře křižáckých států?

Bankéři náměstků Božích
Vzestup členů florentského rodu Medicejů umožnilo nesmírné bohatství vzešlé z rodinné banky. Proč veleúspěšný podnik za necelé století zkrachoval?

Vystřel a odjeď!
Rytířská jízda 16. století rychle ztrácela na významu. Její místo zaujal nový typ kavalerie. Ta ovšem potřebovala novou taktiku boje

Rebelie hedvábných třásní
Anglický král Jindřich VIII. nastoupil v 16. století nekompromisní cestu k přímé kontrole nad irským územím

Ruský Hamlet
Car Pavel I. se nenarodil pod šťastnou hvězdou. Sám jako panovník selhal a jeho hektické úsilí dělat vše jinak než nenáviděná předchůdkyně ho stálo korunu i život

Krvavý strážce kostela
Když do Prahy na počátku 17. století proniklo cizí vojsko, bránili město mimo jiné i členové cechu řeznického. Jednomu z nich se však nechtělo

Věda a umění

Tepny života
Zavlažování patří k zásadním civilizačním prvkům, ke kterým lidé dospěli několikrát na různých místech, a to nezávisle na sobě

Intelektuálovo útočiště
V okouzlující krajině Podkrkonoší se tyčí hrad Pecka. Z řady jeho slavných majitelů vyčnívá osobnost Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Bohatství ukryté hluboko v zemi
Význam hornictví je v dějinách českých zemí nezpochybnitelný. Jáchymov, Kutná Hora a Příbram byly ve své době městy evropského významu

Americký Prometheus
Nakolik věrohodně se tvůrcům podařilo zpracovat životopisné drama o otci atomové bomby J. Robertu Oppenheimerovi?

Tajemství pověstí dávnověku
Co ukrývají bájné příběhy z období nejstarších českých dějin, jež máme neodmyslitelně spjaté s dílem Aloise Jiráska Staré pověsti české?

Zpět na Živá historie