Živá historie Poklady IX.

Osudové okamžiky republiky
Témata z aktuálního čísla: 
  • Filmový svět na papíře
  • Trpké dny po Mnichovu
  • Škola ve hře a škola hrou
  • Bezmocná „velmoc“
  • Bizarní bojovníci za čistotu národa

2. století 

Římané v Germánii
Ve druhé polovině 2. století se Řím ocitl v ohrožení ze severu – germánské kmeny se daly do pohybu a vyprovokovaly války, které vešly do dějin jako markomanské. Tehdy Římané pronikly i na naše území.

Římská pevnost Hradisko u Mušova
Vizualizace u nás nejvýznamnější a v evropském kontextu unikátní lokality z období markomanských válek.

Ptolemaiův zakletý zámek
Nejstarší zeměpisné poznatky o našem území z pera řeckého geografa v římských službách.

13. a 14. století

Hrdina, kterému nevěřili
Zda stojí popis zážitků Marka Pola na skutečných základech, nebo se jedná o směs reality a fantazie, o to se dodnes vedou spory

Unikát mezi portolány
Katalánský atas lze pokládat za "nejobsažnější kartografické dílo 14. století", bývá také řazen k vynikajícím portolánovým mapám, jejichž vznik si vyžádal rozvoj námořnických plaveb.

Svět roku 1375
Takzvaný Katalánský atlas odráží dobovou představu o Evropě, Africe a Asii. není to ale "jen" mapa, je to zároveň literárně-výtvarné dílo s řadou náboženských a mytologických odkazů, etnografických informací a zajímavostí.

17. století

Škola ve hře a škola hrou
Jan Amos Komenský – muž, který mezi plameny třicetileté války sepsal první moderní učebnice a navzdory všudypřítomným hrůzám nikdy neztratil víru v člověka. Jaké byly jeho učební metody?

Komenský a svobodní zednáři
Když se řekne svobodní zednáři, každý si představí bratrstvo, ve kterém se výjimeční intelektuálové oddávají tajným vědám. Naopak při zvuku jména J. A. Komenského se většině z nás vybaví zaprášené busty ze školních chodeb. Co mají tyto vzdálené termíny společného?

1918–1939

Lesk a stíny éry pana Kristiána
Mýtus českého prvorepublikového filmu žije v osobnostech Oldřicha Nového, Vlasty Buriana, Lídy Baarové a dalších, tehdejší filmová realita ovšem nebyla tak usměvavá, jak se nám dnes může zdát

Filmový svět na papíře
Zájem o filmový průmysl zrodil i filmové časopisy. Který si vydobyl první pozici?

1937/8

Průmyslník, obchodník, vizionář
Jednou ze zajímavých myšlenek Jana Antonína Bati ve prospěch státu byla stavba magistrály napříč republikou. Proč zůstala pouhým nápadem?

1938–1939

Trpké dny po Mnichovu
Mnichovským diktátem Československo přišlo nejen o značnou část svého území, ale otřáslo se v samotných základech. Rozhovor o 167 dnech druhé republiky s historikem Janem Gebhartem.

Malá, ale naše
Jedné zářijové noci 1938 se Československá republika stala druhou nejužší na světě hned po Chile a byla prakticky nebranitelná.

1939 

Březnový vír
Okupace zbylého území Čech a Moravy ve fotografii.

Bezmocná „velmoc“
Jak fungovala česká média ovládaná Němci?

Bizarní bojovníci za čistotu národa
Okupace otevřela dveře snahám o legalizaci nejrůznějších domácích fašistických a nacistických skupin, které dosud existovaly v ilegalitě. Arijská stráž se nezamlouvala ani Němcům

Zpět na Živá historie Speciál