Živá historie Poklady X.

Vyšehradský kodex: Nejvzácnější rukopis našich dějin
Témata z aktuálního čísla: 
  • Co ukrývá Vyšehrad?
  • Šternberská sbírka
  • Na vinici Páně mezi indiány
  • Vzduch je naše moře
  • Běžný život uprostřed pekla


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Na úsvitu českých dějin

Co ukrývá Vyšehrad?
Rozhovor s odborníky o nejstarším osídlení, podobě bájného sídla a jeho historii až do doby
vlády Karla IV.

11. století

Nejvzácnější z rukopisů
Vyšehradský kodex, korunovační klenot krále Vratislava II. a nejcennější knižní památka
v České republice

17. století

Šternberská sbírka
Jedna z nejvýznamnějších kolekcí rytin z třicetileté války zdobí stěny Českého Šternberku

Grafika – svědectví doby

Nejen noviny a letáky, také grafické listy sloužily jako informační zdroj a prostředek ovlivňování
veřejného mínění. Co vše na nich najdeme?

16.–18. století

Na vinici Páně mezi indiány
Jaké stopy zanechali jezuité v Novém světě – rozhovor s etnoložkou a historičkou Markétou
Křížovou

Obrazy z Nového světa

Dílo jezuitského misionáře z Čech jako unikátní zdroj informací o životě v Kalifornii
v 18. století

16.–19. století

Šiřitelé dobrých i špatných zpráv
Jak fungoval systém poslů před zavedením pošty?

Svět „poštovských panáčků“
Jak se žilo listonošům a postiliónům za císaře pána?

Pošta napříč Evropou
Kudy vedly hlavní poštovní trasy a kolik na nich bylo poštovních úřadů?

1923–1939

Vzduch je naše moře
Počátky leteckého průmyslu a dopravy v prvorepublikovém Československu

Deset let na křídlech ČSL

Rekapitulace výsledků nejmodernějšího způsobu dopravy prostřednictvím pozoruhodné brožury

Nebe, peklo, zem

Dramatický životní příběh první letušky Československých aerolinií

1929–1949

S větrem o závod
Proměny brněnského Masarykova okruhu a jeho slavní automobiloví závodníci

1939–1945

Běžný život uprostřed pekla
Jak se dalo žít za protektorátu? Co šlo nahradit a které produkty postrádali obyvatelé nejbolestněji?

Na práci do říše

Co znamenalo totální nasazení pro šest set tisíc Čechů? Byl to příslib dobrého výdělku?

Zpět na Živá historie Speciál