Živá historie Speciál

Největší záhady středověku
Témata z aktuálního čísla: 
  • Města pod palbou
  • Poslední triumf slepého hejtmana
  • Slavná prohra na Moravském poli
  • Potíže velikého krále Franků
  • Co by se stalo, kdyby Španělsko zůstalo muslimské


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Největší konflikty

Tažení pod znamením kříže I
První křížová výprava měla osvobodit svatá místa, provázela ji ale i vidina dobrodružství a tučné kořisti

Co by se stalo, kdyby první křižáci neuspěli
Křížové výpravy představovaly výjimečný symbol. Změnil by se nějak středověký svět, kdyby byl o tenhle ojedinělý jev připraven?

Tažení pod znamením kříže II
Dlouhá desetiletí upevňování pozic ve Svaté zemi vypňloval neustálý boj s muslimskými sousedy

Města pod palbou
Dobývání středovkých měst bylo velmi náročné, vyžadovalo nejen odvahu, ale i zvládnutí obléhací technologie, případně značnou trpělivost a dokonalé zásobování

Tažení pod znamením kříže III
Ani Richard Lví srdce nedokázal Jeruzalém znovu dobýt, a tak se roku 1202 sešla vojska nové křížové výpravy

Osud řádu templářů I
Zrození a rozkvět legendárního templářského řádu, jehož rytíři prosluli chrabrostí a odvahou a bojovali vždy až do posledního dechu

Osud řádu templářů II
Politická moc a prestiž templářů stoupá, druhá část seriálu sleduje jejich osudy do konce 13. století

Osud řádu templářů III
Touha francouzského krále Filipa IV. po bájném templářském pokladu vedla ke krutému konci řádu

Nejdelší válka středověku I
Proč vypukl stoletý anglo-francouzský konflikt? Měli angličtí králové skutečně právo na francouzskou korunu?

Nejdelší válka středověku II
Ve druhé polovině 14. století dosáhli Angličané ve Francii vrcholu své moci

Nejdelší válka středověku III
Když už to vypadalo, že Francie zcela upadne pod nadvládu Angličanů, objevila se Johanka
z Arku

Husitská revoluce I
První z článků o husitských válkách je věnován především vzestupu Jana Žižky a bojům o Prahu

Poslední triumf slepého hejtmana
Krátce před smrtí vyhrál Žižka bitvu u Malešova a „zachránil“ husitskou revoluci na dalších deset let

Husitská revoluce II
Jednotlivé proudy v husitských Čechách začínají tvrdě prosazovat své zájmy a jdou si navzájem po krku

Chlouba husitského vojska

Vozová hradba a další nové taktické prvky v husitském válečnictví

Husitská revoluce III

Závěrečný díl husitského seriálu s krvavým vyvrcholením u Lipan

České dějiny

Zrada ve jménu Moravanů
Velkomoravský kníže Svatopluk svrhl vlastního strýce Rostislava. Přenesme se do okamžiku poté – o čem ti dva mohli spolu mluvit?

Vychytrale za královskou korunou
Díky obratné politice Přemysla Otakara I. se Čechy staly královstvím

Když šel syn proti otci
Šestnáctiletý Přemysl Otakar II. se bouří proti svému „neschopnému“ otci Václavovi I., hodlá jej dokonce internovat na Křivoklátě

Slavná prohra na Moravském poli
„Nečestné“ vítězství Rudolfa II. a potupná smrt Přemysla Otakara II. v bitvě o rakouská území

Démonický zrádce a královnin milenec
Osobnost Záviše z Falkenštejna má v našich dějinách vyloženě negativní charakter. Proč upadl v nemilost?

Nekorunovaný český král
Moc jednoho z nejvýznamnějších českých pánů Jindřicha z Lipé ohrozila i samotného krále

Nebezpečná cesta Karla IV.
Nejistá cesta v přestrojení přes území rivala v boji o římský trůn, Ludvíka Bavora, patří k nejodvážnějším kouskům českého krále

Kruté války moravských Lucemburků
O čem spolu mohli hovořit bratři Jošt a Prokop o Vánocích roku 1389?

Světové dějiny

Potíže velikého krále Franků
Výjimečné státnické dílo Karla Velikého se stalo legendou. Na druhou stranu byl geniální vladař také „pouhý“ člověk s úspěchy i prohrami

Blesková válka ve jménu Alláha
Raný středověk na Blízkém východě je ve znamení rozmachu křesťanství. Nikdo netuší, že do 10. století opanují tohle území Arabové a islám

Přes mrtvoly k císařskému trůnu
Spiknutí a vraždy jako metoda palácových pevrat v byzantské Konstantinopoli 9. století

Císař proti carovi
Kolem roku 1000 se Bulharsko ocitlo ve válce s Byzancí, nikoli náhodou v ní byzantský císař Basileios II. získal přezdívku Bulharobijec

Nejslavnější španlský rytíř
El Cid je dodnes hrdinou písní, románů i filmů, bojoval za křesťany i Maury

Co by se stalo, kdyby Španělsko zůstalo muslimské
Aneb pro právě ve Španělsku křesťané znovudobyli svá území, když jinde zůstala bývalá křesťanská půda nadále ztracená pod vládou půlměsíce?

Císař proti papeži
Spor Jindřicha IV. a papeže Řehoře VII. o investituru jako první dějství vleklého konfliktu světské a duchovní moci, který poznamenal celý středověk

Císař vládne králům
Jak dokázal Fridrich Barbarossa kráčet od vítězství k vítězství a dovést římskou říši na vrchol moci?

Pod vládou moudrého krále
Jak se věci mají, když král není bojovník a dobyvatel, ale vzdělaný učenec jako Alfons X. Kastilský

Souboje a smlouvy severských království
Na severu Evropy se během středověku vytvořilo několik států vzájemně soupeřících o nadvládu nad Skandinávií. Pro vznikla Kalmarská unie?

Rytíř, který se zaprodal ďáblu
Jak mohl zbožný Gilles de Rais, oddaný spolubojovník Johanky z Arku, skončit jako masový vrah dětí?

Bratrovražedné války růží
Proč došlo k táhlému konfliktu v Anglii mezi Lancastery a Yorky?

Zpět na Živá historie Speciál