Živá historie Speciál

Kruté osudy předků
Výběr z obsahu: 
  • Zkrocení divokých vlků
  • Stolování našich předků
  • Řekové zavedli svobodu a demokracii
  • Japonsko zahleděné do sebe
  • Morovou ránu cítíme dodnes


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Evropa a svět

Zkrocení divokých vlků
Ochocení prvních divokých zvířat umožnilo člověku postupně zvítězit nad krutou silou přírody

Poslání: zabíjet a vládnout
Sparťané byli pověstní tvrdým způsobem života s důrazem na tělesnou zdatnost a výchovu
ideálního vojska, tomu podřídili vše

Stolování našich předků
Střípky z dějin nádobí

Poslušná aténská žena
Jídlo, dům a rodina ve starověkých Aténách aneb seznamte se s Aristoníké, typickou Atéňankou ze 4. století př. n. l.

Složité kontrakty pekařova syna
Obchod a životní styl ve starověkých Pompejích, jeden běžný den v životě Publia, syna pekaře

Za římany dřeli otroci
Římský občan nepracuje, na práci je tu otrok, který má práva jako chodící zahradní nářadí

Řekové zavedli svobodu a demokracii
Rozhovor s odbornicí na starověk a tváři antické společnosti a myšlení ve starém Řecku a Římě

Temný věk krále Artuše
Jak se žilo v Británii po pádu Říma, v době, která zrodila legendu o „králi“ Artušovi

Prorok ženy neponižoval
Vztah islámu k ženám je značně kontroverzní téma, přitom o nadřazenosti muže nad ženou není v Koránu ani slovo

Necudnosti našich předků
100 tisíc let sexu: láska, plodnost a rozkoš v lidských dějinách a výtvarném umění

Japonsko zahleděné do sebe
Éra Heian (794–1185) bývá označována jako zlatý věk japonské civilizace, 11. století představuje  vrcholné období této éry

Blátivé cesty obchodníků
Obchodování v Evropě bylo ve 12. století ještě v plenkách, placení penězi nebylo samozřejmé, stezek bylo málo a o bezpečném cestování darmo mluvit

Morovou ránu cítíme dodnes
Jak se šířil a na co všechno měl vliv mor aneb nikdy nic přímo nevede k jedinému následku

Bezpečí a zápach za hradbami
Jak se žilo v renesančním městě 16. století

Každý tam jednou musíme
Dějiny toalety jsou stejně staré jako dějiny civilizace

Na dvoře španělského krále
Honosné renesanční oblékání, hygiena a kosmetika. Co nosila královna Anna Habsburská – od kalhotek po rukavice

Když Číňané vyhnali Mongoly
Jak se žilo v Číňě za dynastie Ming (1368–1644), jejíž vláda patří k nejvýznamnějším obdobím čínských dějin

Chléb: základ života
Střípky z dějin nejobyčejnějšího pokrmu

Když šlechta ztrácí sílu
Jak se žilo Francouzům v předrevoluční době a z jakých důvodů vlastně krvavá revoluce vypukla?

Je prodejná láska nejstarším řemeslem?
Sahají opravdu počátky prostituce až kamsi do temné doby pravěku?

Čistota půl zdraví
Malé dějiny lázní, koupelí a hygieny

Krutý život pod carským samoděržavím
Ruská říše byla na konci 19. století největším státem světa, netrvalo však dlouho a obrovské sociální problémy vyvolaly velké revoluce

Skutečný život kovbojů a pionýrů
Co všechno nám o Divokém západě zatajily populární westerny

Slasti a strasti cestování
Letmý vývoj vozů, zápřahů a kočárů

Světlo a teplo domova
Teplo a světlo jsou dva základní faktory pro přežití člověka aneb od svíčky po žárovku

Ve víně je pravda!
Stručné dějiny pěstování vína

České země

Keltové zahájili „technickou revoluci“

Není oppidum jako oppidum
Jak se žilo v keltské vesnici na českém území aneb řada vychytávek, které usnadňovaly život

Než Slované přišli do Čech
Fiktivní příběh slovanských Sedličanů a vojvody Vojena na pozadí skutečných historických událostí v období stěhování národů

Omezený svět vesničanů
Žádné jiné období není na hony vzdáleno romantickým představám tak jako raný středověk. Jak se žilo v této době v Čechách?

Na dvoře rytířského krále
Vláda Václava I. je dobou velkých proměn středověké společnosti. Jak vypadala rytířská kultura českého středověku?

Bez orání chleba není
Hák, pluh, ruchadlo čili vývoj zemědělských nástrojů

V Čechách jako na Divokém západě
Ve druhé polovině 13. století zažily Čechy kolonizační boom, vznikla řada nových měst a vesnic

Pod vládou Otce vlasti
Fiktivní postavy promlouvají o tom, Jak se žilo v dobách přeslavného panovníka Karla IV.

Je libo veverku nebo medvědí paznehty?
Dobrá tabule jako první pouto dobré společnosti – speciality středověké a renesanční kuchyně

Den, kdy zvonily zvony
Jihlavský hostinský Matouš prožívá konec husitských válek

Slzy měst a vesnic Koruny české
Utrpení poddaných za třicetileté války. Doba, kdy lidé přestali rozlišovat mezi domácími
a nepřátelskými armádami

Posviťme si na barokní temno
Rozhovor o tom, jak vnímat český svět 17. a 18. století – opravdu bylo lidem v čase kvetoucího baroka tak zle?

Sedláci v malé době ledové
Rok na vesnici v dobách Josefa II., život pod neustálou hrozbou neúrody, hladomoru a války

Nejvyšší císařský poštmistr
Už od pradávna si lidé potřebovali předávat zprávy. Jak se rozvíjela pošta na počátku novověku?

Češi míří za oceán
V době první světové války žilo v USA přes půl milionu Čechů. Jak se jich tam tolik dostalo?

Zlatý věk českého národa
Jak se měnil život našich předků za dlouhé vlády Františka Josefa I., na přelomu 19. a 20. Století

Hospodářské mýty první republiky
Jak si skutečně vedl náš stát ekonomicky ve 20. a 30. letech minulého století

Konec iluzí o první republice
Naplnila se představa, že samostatný československý stát přinese i hluboké sociální změny?

Dalo se po válce „normálně“ žít?
Život v Československu v krátkém období od konce druhé světové války do převzetí moci komunisty měl řadu specifik

Budování světlých zítřků
Padesátá léta 20. století v Československu – politické procesy, ale i přetahování Ferdy Mravence s imperialistickou mandelinkou bramborovou

Smrtící železná opona
Nebezpečné hranici komunistického Československa padlo za oběť přes tisíc lidí – rozhovor s publicistou Luďkem Navarou

Šafrán s trochou zázvoru
Český folk za normalizace

Zpět na Velká kniha Živé historie