Živá historie Speciál léto 2013

Objevitelé nových světů
Témata z aktuálního čísla: 
  • Kolumbus nebyl první
  • Objevitel viktorie královské
  • Pád říše zlata a krve
  • Posvátná poselství indiánů
  • Mayové v úloze superhrdinů


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

VOLÁNÍ DÁLEK

Bájné země plné zlata
Mnoho snílků a chtivců hledalo různé země zlata. Existovaly? Jistěže ano. Kde ale ležel bájný Ofir či říše Punt?

Kolumbus nebyl první
Existují nezpochybnitelné důkazy o kontaktech předkolumbovské Ameriky s mořeplavci z jiných kontinentů. Kdo k jejím břehům doplul?

Zlatý věk objevů
Přelom 15. a 16. století otevřel lidstvu dosud netušené obzory – řada zámořských objevů pozměnila běh dějin

Korzár a kartograf
První známý americký Čech Augustin Heřman se stal v polovině 17. století kapitánem lodi La Grace a založil v Novém světě České panství

Objevitel viktorie královské
Český rodák, botanik Tadeáš Haenke a jeho zaoceánské objevy

Do nitra Afriky
Jak dopadly a co přinesly dvě africké expedice nejslavnějšího českého cestovatele Emila Holuba

Inspirace pro Indiana Jonese
Pátrání po vyhynulých ještěrech dovedlo americké meziválečné vědce do nitra Asie

DOBYTÍ AMERIKY

Do Indií přes nový kontinent
Kryštof Kolumbus si v Karibiku nechtěl připustit, že nedoplul do Orientu

Předkolumbovské civilizace
Přehled starých mezoamerických indiánských civilizací

Pád říše zlata a krve
Conquistador Hernán Cortés dobyl s pomocí indiánských spojenců říši Aztéků

Odkaz říše Inků
Občanská válka inckých kmenů pomohla k vítězství Franciscu Pizarrovi

Dvě století k pokoření Mayů
Proč proti Mayům nefungovala stejná strategie, kterou si Španělé bleskově podmanili Aztéky i Inky?

Posvátná poselství indiánů
Indiáni předkolumbovské Ameriky měli velmi vyspělou kulturu, dodnes o tom svědčí jejich kodexy

Marný boj amerických indiánů
Už brzy po objevení Ameriky začaly evropské mocnosti bez skrupulí zabírat území původních obyvatel

Pocahontas
Na pozadí dobývání Nového světa se odehrál zdánlivě romantický příběh, který však měl tragický konec

Souboj o Severní Ameriku
Evropské velmoci Anglie a Francie soupeřily o získání nových území

Marný boj Padající hvězdy
Pokus náčelníka Tecumseha o koalici indiánů proti bílým dobyatelům

Tovaryši Ježíšovi v Novém světě
Jednou z opomíjených zásluh jezuitů je jejich odvážná misijní činnost za oceánem. Jak si při ní počínali Češi?

Potomci indiánů a conquistadorů
Latinská Amerika vzešla z kontaktu dvou odlišných kultur, který vyústil ve vznik osobité částí světa

Mayové v úloze superhrdinů
Kde se u novodobých objevitelů Mayů vzala představa, že to byla duchovně nejrozvinutější civilizace všech dob?

EXPANZE NA JIH A VÝCHOD

Kde roste černé zlato
V průběhu 16.–19. století Evropané prozkoumali a kolonizovali Afriku. Nejcennějším artiklem se zde stali lidé

Křesťanští misionáři v říši středu
Jezuité od svého vzniku šířili křesťanství po celém světě. V Číně k tomu použili znalosti matematiky

Pád Asie pod tlakem velmocí
Výzkumné a dobyvačné cesty mořeplavců se neomezovaly jen na kontakty za Atlantikem, směřovaly také do východní Asie i za Terrou Australis

Ruské dobývání Sibiře
Kdy a jak se rozlehlá drsná krajina na západ od Uralu dostala do rukou ruských vládců?

Země věrných vězňů
Velká Británie využila australský kontinent jako odkladiště tisíců odsouzených

Proč se Siam nestal kolonií?
Agresivita evropské politiky způsobila, že se dnešní Thajsko uzavřelo před světem

Sladký život indických nabobů
Zahálčivý i náročný život Evropanů v horké a exotické Indii

Samurajové proti Evropanům
Ve druhé polovině 19. Století pronikly houfy Evropanů a Američanů do Japonska  - země dosud uzavřené před okolním světem

POLÁRNÍ VÝPRAVY

Hrozivé království ledu
Teprve na počátku 20. století byly prozkoumány polární oblasti a dobyty zemské póly

Objevitel Země Františka Josefa
Severské cesty polárníka a malíře Julia Payera

Eskymák ze Zábřehu
Osoba Jana Eskymo Welzla je opředena mnoha tajemstvími. Prý žil léta mezi Eskymáky, byl lovcem medvědů i soudcem

KARTOGRAFIE A MOŘEPLAVBA

Svět podle představ starověku
Ptolemaiova mapa světa jako doklad zeměpisných znalostí v hektickém období římské expanze

Zrození prvních map
Zakreslit krajinu bez moderních přístrojů byl těžký úkol. Jak vznikaly nejstarší mapy?

S větrem na širém moři
Encyklopedie plachetnic od starého Egypta po moderní klippery

Kdo dal jméno Americe?
Waldseemüllerova mapa z roku 1507 je sice zkreslená, ale zachycuje veškerý tehdy známý svět

Mapa světa z roku 1691
Mapy, které se objevovaly od 15. století, vznikly díky objevitelskému úsilí mnoha mořeplavců

Mapa neúplná a domyšlená
Barokní mapa z dílny J. B. Homanna byla vytištěna až po jeho smrti roku 1730, kdy nakladatelství převzali dědicové

Zpět na Živá historie Speciál