Živá historie Speciál léto 2015

Nejslavnější Češi dějin
Výběr z obsahu: 
  • Tak trochu nechtěná koruna
  • Mistr kresby a rytiny
  • Život je jen náhoda
  • Obrozenec světovým vědcem
  • Slovák po boku MasarykaProhlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Česká stopa ve světě

Život a smrt na „ostrůvku dobra“
Rozhovor s profesorem Miroslavem Vernerem o Egyptě a odhalování jeho pokladů českými archeology

Tak trochu nechtěná koruna
Kníže Vratislav se v boji o investituru postavil na stranu císaře. Co to přineslo Jindřichovi IV. a co Čechům?

Za Boha a českého knížete
Roku 1146 vytáhl kníže Vladislav na křížovou výpravu do Svaté země. Čím mezi křižáky vynikali čeští bojovníci?

Zapomenutá česká princezna
Kterého Čecha znají v Dánsku nejlépe? Markétu Přemyslovnu čili královnu Dagmar!

Bolsenská mše
Český kněz Petr a záhada s hostií na Raffaelově fresce ve Vatikánském paláci

Pokus o trojkrálovství
Václav II. jako jeden z nejvýznamnějších hráčů evropské politiky

Otec proti synovi
Dva poslední velcí králové z rodu Přemysla Oráče rozšířili významně své državy. Který však má právo být prohlášen za největšího Přemyslovce?

Rytíř evropského formátu
Zahraniční politika prvního českého krále z rodu Lucemburků obsah

Lidé oné vlasti nemají dobré mravy
České království v době nástupu Karla IV. očima cizinců

Dobrá královna Anna
Dcera Karla IV., provdaná za anglického krále Richarda II., si ostrovní národ získala vlídností

Hříchy Otce vlasti
Karel IV. byl patrně nejvýznamnějším českým panovníkem. Ani on však nebyl bez poskvrny

Jak liška ryšavá dobývala Evropu
Skutky Zikmunda Lucemburského, krále uherského a českého, posléze římského císaře

České sjednocení Evropy
Pokus Jiřího z Poděbrad o vytvoření mírové organizace křesťanských států proti Turkům

Mistr kresby a rytiny
Životní pouť Václava Hollara z Prahy do Antverp
a na anglický dvůr

Apoštol mezi pohany
Český jezuita František Boryně ze Lhoty na misii mezi peruánskými indiány

Misionář v říši středu
Osudy Karla Slavíčka, hudebníka na dvoře čínského císaře a zakladatele české sinologie

Češi ve válce Severu proti Jihu
Málokdo tuší, že občanské války v USA se účastnily i stovky českých vojáků

Brněnský otec genetiky
V dějinách české vědy najdeme jen málo osobností tak vlivných, jako byl Gregor Johann Mendel

Obrozenec světovým vědcem
Jan Evangelista Purkyně, spoluzakladatel cytologie, ale i průkopník v oblasti animovaného fi lmu

Plzeňský malíř Maorů
Jak dokázal Gottfried Lindauer proniknout mezi domorodce na Novém Zélandě?

Život je jen náhoda
Jak mohl sportem nepolíbený mistr etikety Jiří Guth-Jarkovský stanout u zrodu novodobých olympijských her?

Reklama z rukou slavného umělce
Alfons Mucha a jeho světově proslulé plakáty: od divadelních poutačů po cigaretové papírky

Čeští předci britské královské rodiny
V jakém stupni příbuznosti byli naši vladaři vůči anglickým?

Otec sjezdového lyžování
Matyáš Žďárský, rodák z Kožichovic u Třebíče – nepřehlédnutelná
osobnost v dějinách lyžařství

Čech, který dobyl Chicago
Chicago bývalo městem se silnou českou menšinou. Nesmazatelnou stopu v jeho životě zanechal starosta Antonín Čermák

Slovák po boku Masaryka
Jaký byl podíl Milana R. Štefánika na vzniku státu? A našel na Tahiti skutečně Gauguinovy obrazy?

Legenda bez příkras
Legionáři bojovali za vítězství Dohody na kolbištích Velké války a sehráli zásadní roli při vzniku Československa – rozhovor o mýtech a skutečnosti

Češi v bitvě u Arrasu
Záznam z deníku příslušníka československých legií ve Francii

Návraty k přírodě
Slovenský architekt Dušan Jurkovič a jeho stavby na Moravě

Všemi milovaný obuvnický diktátor
Tomáš Baťa – zakladatel impéria, které dnes sklízí úspěch v 74 zemích světa

Tajemství hliněných tabulek
Objev orientalisty Bedřicha Hrozného byl stejně epochální jako rozluštění egyptských hieroglyfů

Po boku Einsteina
Čím si český profesor matematiky Václav Hlavatý získal pozornost Alberta Einsteina?

Československé eso v perutích RAF
Karel M. Kuttelwascher, nejúspěšnější československý stíhač 2. světové války, se právem řadí mezi spojeneckou leteckou elitu

Andy, génius sebereklamy
Sláva a bohatství Andyho Warhola, syna chudých slovenských imigrantů v Americe a otce pop-artu

Dal sěvtu kontaktní čočky
Otto Wichterle, slavný rodák z Prostějova, majitel 150 patentů

Čech, který se cítí být Francouzem
Cesta Milana Kundery z Brna na výsluní světové literatury

Český vědec nové školy
Jaroslav Heyrovský, nositel Nobelovy ceny, zakladatel polarografie

Zpět na Velká kniha Živé historie