Živá historie Speciál léto 2019

Krutý středověk
Témata z aktuálního čísla: 
  • Nájezdníci pokořili krále i císaře
  • Tajemství bojovníka
  • Železní jezdci proti všem
  • Pravý rytíř chrání chudé
  • Neohrožená legenda stoleté války


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikty a bitvy

Nájezdníci pokořili krále i císaře
Jak vikingové dobyli v temném 9. století Paříž?

Kníže může být jen jeden
Na začátku slávy Velké Moravy stál konflikt Mojmíra I. s nitranským velmožem Pribinou 

Osudové spojenectví knížete Václava
Roku 929 se před Prahou objevila východofranská armáda Jindřicha I. Ptáčníka. Co udělal kníže Václav?

Tajemství bojovníka
Seznamte se s výsledky výzkumu mimořádného hrobu na Pražském hradě z 10. století

Rabující Češi na svatém tažení
Bojovníci z českých zemí během kruciáty do Palestiny krutě plenili, přesto je nakonec císař Fridrich Barbarossa pasoval na rytíře 

Osudová neděle u Bouvines
Roku 1214 se ve Francii odehrála jedna z největších rytířských bitev středověku

Krev v ulicích Palerma
O Velikonocích 1282 došlo v Palermu k povstání proti vládě Karla I. z Anjou. Vzbouřenci nesmiřitelně vraždili Francouze 

Železní jezdci proti všem
Jak si vedli těžcí rytíři proti stepním nájezdníkům, anglickým lučištníkům a pěšákům s píkami? 

Sličný Habsburk padl do zajetí
U Mühldorfu roku 1322 skončil zápas o římský trůn. Ludvík Bavorský zde s rozhodující podporou Jana Lucemburského rozdrtil Habsburky

Pád metropole křesťanského Východu
Na počátku dubna 1453 oblehla Cařihrad téměř stotisícová osmanská armáda. Jak se Turkům podařilo zdolat pevnost na Bosporu?

Válečníci a rytíři

Válka královen
Nenávist merovejských panovnic Brunhildy a Fredegundy sahala až za hrob

Císař v železné zbroji
Čtyřicet let strávil Karel Veliký v sedle s mečem v ruce. Bojoval, sjednocoval a šířil křesťanství

Bastard, který dobyl Anglii
Nejslavnějším levobočkem dějin byl normanský vévoda Vilém, kterému vítězství u Hastingsu roku 1066 vyneslo anglickou korunu

Český Achilles
Kníže Břetislav I. porazil nejdřív Poláky a pak i Němce

Pravý rytíř chrání chudé
Co obsahoval rytířský kodex, který z barbarských válečníků dělal civilizovanější bojovníky?

Královna amazonek
Vévodkyně Eleonora Akvitánská byla panovnicí a zajatkyní, krvesmilnicí a řádovou sestrou, ale i vojevůdkyní a mecenáškou

Nemilosrdný vlk z Keraku
Nejtemnější rytíř křížových výprav Renaud ze Châtillonu neváhal vraždit a mučit nejen muslimy, ale i křesťany

Nehodný princ zlatým králem
Proč neuspěl Přemysl Otakar II. při budování velké říše sahající až k Jadranu?

Neohrožená legenda stoleté války
Anglický následník trůnu Eduard, přezdívaný Černý princ, vešel do dějin jako pokořitel Francie

Rytířské srdce Otce vlasti
Karel IV. se snažil řešit spory diplomacií, ale také on dokázal válčit a účastnit se turnajů, než utrpěl vážné zranění

Ukrutnosti Jana Žižky
Husitské války se nevedly v rukavičkách a nevinné měšťany masakrovali i kališníci vedení slepým hejtmanem

Život plný utrpení 

Domy u lesa plného démonů
Co všechno museli překonat rolníci raného středověku, aby vůbec přežili?

Budečský masakr
Po vraždě knížete Václava bylo potřeba odstranit i jeho přívržence…

Těžké zločiny a tvrdé tresty
Jakými zákoníky se řídili Germáni, co čekalo zločince během vlády Přemyslovců a jak na tom byla spravedlnost za Karla IV.?

Tatarské panství od Sibiře k Dunaji
Obrovská říše se vznosným názvem Zlatá horda tvrdě vládla východní Evropě a Střední Asii

Po stopách zemských škůdců
Za vlády Václava IV. bylo na cestách obzvlášť nebezpečno. Lapkové tehdy zamordovali nejednoho kupce

Světec, nebo arcikacíř?
Názory na Jana Husa se silně

Na Táboře skromnost, na Karlštejně hojnost
Když husité roku 1422 oblehli Karlštejn, šlo o střet dvou světů. Pod hradbami nebylo co pít, zato posádka vůbec nestrádala

Souboj, v němž soudil Bůh
Teprve ordálie neboli boží soud rozhodl vleklý spor o znásilnění jedné urození Francouzky 14. století

Masakr v Otrantu
Turci při svém tažení po jihovýchodní Itálii v roce 1480 popravili stovky křesťanů, což pak hojně využívala protiturecká propaganda

Jak krvavý byl středověk?
Války, hlad, nerovnost, vraždy a exemplárně brutální popravy. Jednalo se skutečně o období, v němž bylo krveprolévání na denním pořádku?

Stopy hrůzy v krajině
Šibenice, pranýře, katovny a další památky hrdelního práva

Nevinná krev synů Izraele
Až do 12. století byli Židé relativně svobodnými lidmi. Pak ale přišel čas utrpení a pogromů

Zpět na Živá historie Speciál