Živá historie Speciál léto 2020

Marie Terezie - nejmocnější žena Evropy
Témata z aktuálního čísla: 
  • Dětství budoucí císařovny
  • Výhonky nové dynastie
  • Evropa proti ženě
  • Všichni Mariini muži
  • Pro slávu matky vlasti


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Rodinný život

Dětství budoucí císařovny
Které hodnoty byly Marii Terezii vštípeny v dětském věku?

Hledá se manžel
Volba manžela pro dědičku podunajské monarchie se stala evropskou událostí

Matka rodu a říše
Nakolik odpovídal budovaný obraz vzorné vladařky i matky realitě?

Rodina velké panovnice
Projděte si rodokmen s potomky Marie Terezie

Výhonky nové dynastie
Jak se dařilo všem šestnácti dětem císařovny a Františka Štěpána Lotrinského?

Císařská rodina
Kdo je kdo na reprezentativním obrazu rodiny Marie Terezie od malíře Martina van Meytense

Reformy a války

Pragmatická sankce
Co obsahuje dokument, kterým císař Karel VI. řešil absenci potomka mužského pohlaví?

Evropa proti ženě
Marie Terezie musela ihned po nástupu na trůn o své dědictví tvrdě bojovat nejen proti Prusům

Druhý zimní král
Během bojů o rakouské dědictví se na čas stal českým králem Karel Albrecht Bavorský

Budování moderního státu
Marie Terezie vládla soustátí, které muselo být reformováno, aby přežilo nástup nové éry

Rakouské Versailles
Skvostný zámek Schönbrunn s krásnými zahradami získal nynější podobu za Marie Terezie

Všichni Mariini muži
Bez kterých výrazných individualit by císařovna nemohla být nikdy tak úspěšná?

Evropa v sedmiletém ohni
Na podzim 1756 se rozhořela sedmiletá válka a v tomto prvním celosvětovém válečném střetnutí se opět bojovalo i na české území

Císařští bombardýři
Rakouští dělostřelci po reformách z let 1749–1756 představovali evropskou špičku

Dril kasáren a bláto pochodů
Jak se žilo vojákům Marie Terezie, kteří císařovně pomohli zachránit dědictví?

Válka v krajkách
Muži z regimentu Gaisruck ze sdružení Steinmetz 1780 s úspěchy rekonstruují události sedmileté války

Žena se srdcem krále
Rozhovor o Marie Terezii, která se schopností stabilizovat, modernizovat a rozšířit říši zařadila mezi největší panovníky monarchie

Ve znamení statečnosti
Vojenský řád Marie Terezie se stal nejcennějším vyznamenáním mnohonárodnostního soustátí

Úspěchy a selhání hrdé panovnice
Velké zhodnocení čtyřicetileté vlády císařovny Marie Terezie

Co zbylo po naší jediné panovnici
Mnoho hmotných památek na působení Marie Terezie na území České republiky nenajdete

Pro slávu matky vlasti
Monumentální pomník císařovny ve Vídni je oslavou velké panovnice i celé slavné epochy

Jedna ze železa, druhá z cukrkandlu
V polovině 18. století panovaly ve dvou největších evropských státech dvě zcela odlišné ženy – Marie Terezie a Alžběta Petrovna

Revolucionář na císařském trůnu
Josef II., syn, spoluvladař a následník Marie Terezie, je snad jediný Habsburk, kterého Češi vzali na milost

Muž bez předsudku
Právník Josef von Sonnenfels se narodil v Mikulově a stal se předním reformátorem Marie Terezie i Josefa II.

Nedobytný Terezín
Pevnost Terezín vznikla z potřeby modernizovat fortifi kace českých zemí zdevastované předchozími válkami

Mocné ženy českého trůnu

Královny nemají nohy
Co všechno obnášelo být správnou vladařkou ve středověku?

Vládce v sukních
Česká kněžna Alžběta Uherská, manželka knížete Bedřicha, dokázala, že i ve 12. století mohla mít žena politickou moc

Dvě ženy Přemysla Otakara I.
Proč slavný český král zapudil svou první choť Adlétu Míšeňskou a vzal si Konstancii Uherskou?

Zapomenutá česká princezna
Markéta Přemyslovna je nejznámější Češkou v Dánsku, kde ji nazývají dobrá královna Dagmar

Lucemburská princezna na pařížském dvoře
Starší sestra Karla IV. Jitka byla po mnoha peripetiích provdána do Francie a panovala zde jako Bona, choť Jana II.

Hříšná láska královny vdovy
O čem si mohla povídat dvojnásobná česká královna-vdova Eliška Rejčka se svým partnerem Jindřichem z Lipé?

Svéhlavá dědička Přemyslovců
Byla skutečně Eliška Přemyslovna tak skvělá, jak ji vykreslil kronikář Petr Žitavský?

Hříchy husitské královny
Sňatková politika přivedla Žofii Bavorskou po bok Václava IV. do neklidných Čech

Prostopášnice na třech trůnech
O žádné jiné královně nekolovaly tak bouřlivé pověsti jako o Barboře Celské, druhé ženě Zikmunda Lucemburského

Příběh  zimní královny
Jen málokterá šlechtična vystřídala v životě tolik titulů a zemí jako žena Fridricha Falckého Alžběta Stuartovna

Pravá tvář císařovny Sissi
Jaká byla legendami opředená Alžběta Bavorská ve skutečnosti?

Kněžna z Hohenbergu
Ač Žofie hraběnka Chotková neměla dost dobrý původ, roku 1900 se  provdala za následníka trůnu Františka Ferdinanda

Zpět na Živá historie Speciál