Živá historie Speciál reedice

Karel IV.: 700 let Otce vlasti
Výběr z obsahu: 
  • Rytířské srdce Otce vlasti
  • Zákoník pro blaho říše
  • Černá ovce rodu
  • Život ideálního panovníka
  • Poklad na sedm zámků


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Válka a politika

Jak vybrat správného krále?
Cesta Lucemburků na český trůn a co jejich nástupu předcházelo. Rozhovor s profesorkou Lenkou Bobkovou

Kurfiřti hledají slabého vládce
Poměry v pozdně středověké Svaté říši římské

5+1 specialita Svaté říše římské
Principy fungování středověké „unie“

Rytířské srdce Otce vlasti
Karel IV. je všeobecně známý jako mírový král, který neřešil spory válkou, ale diplomacií. Není však pravdou, že by se boji vyhýbal, ba utržil v něm řadu zranění

Synové slepého krále
Jaké vztahy panovaly v lucemburské rodině a jaký vliv měly na politiku?

Rozvážný, chrabrý, zbožný i lstivý
Lze pod vrstvou mýtů a idealizace odhalit skutečného Karla IV.?

Zákoník pro blaho říše
Zlatá bula Karla IV. přinesla říši nový pořádek i právní systém, který vydržel až do jejího rozpadu

Císařovo vítězné tažení
V případě sporu o Braniborské markrabství uměl i Karel IV. sáhnout po meči

Osobnost

Svéhlavá dědička Přemyslovců
Jak se do dějin zapsala Eliška, dcera krále Václava II., na níž spočinula odpovědnost za dědictví rodu?

Jan Jindřich: život ve stínu bratra
Čím si mladší syn Jana Lucemburského vysloužil nevalnou pověst „méně schopného“?

Černá ovce rodu
Když se Karlovi IV. narodil syn Václav, zdálo se, že jeho úspěšná vláda má zaručenu neméně skvělou budoucnost. Věci se však vyvinuly jinak

Lucemburský třetí princ
Opomíjený Jan Český, nejmladší syn Karla IV., vévoda ve Zhořelci, se za určitých okolností mohl stát českým králem

Liška ryšavá na trůnech Evropy
Zdědil Zikmund Lucemburský po otci diplomatický talent? 

Historie s nadhledem

Kdo vládne království
O čem se mohl bavit Jan Lucemburský s mocným šlechticem Jindřichem z Lipé po masopustním
turnaji roku 1321?

Hra o římský trůn
Kralevic Karel přesvědčuje trevírského arcibiskupa Balduina Lucemburského, aby jej podpořil ve
volbě za římského krále

Život v historii

Byli čeští králové Češi?
Je možné identifi kovat „národnost“ českých panovníků?

Život ideálního panovníka
Proč je „Vita Caroli“ idealizovaným životopisem?

Český chrám moudrosti
Jak vznikala první univerzita ve střední Evropě a kam se poděly její původní insignie?

Lucemburské svatby z rozumu
Sňatková politika jako běžná metoda mírové diplomacie

Hříchy Otce vlasti
Byl středověký panovník opravdu tak neomylný ve svých úsudcích a nezákeřný v činech?

Pod vládou krále Karla
Pozdně středověké Čechy očima fiktivní postavy

Bojovníci Otce vlasti
Jak byli vycvičeni a vyzbrojeni Karlovi vojáci?

Relikvie se zázračnou mocí
Zdánlivě nepochopitelné shromažďování ostatků mělo svou jasnou logiku

Nejstarší záznamy o vampýrech
I z časů Karla IV. máme doklady o případech, v nichž se prý mrtví vrátili z hrobu. Lze je nějak
vysvětlit?

Umění a architektura

Poklad na sedm zámků
Korunovační klenoty obrazem a pod drobnohledem

Vznešená krása gotického kovu
Jaké žezlo a jablko používal Karel IV.? A jak se vyrábí kopie takových předmětů dnes?

Pražský hrad za Karla IV.
Výstavba honosného sídla po vzoru francouzských králů

Matka všech kostelů
Jak se stavěla katedrála sv. Víta a v jaké podobě ji mohl vidět Karel IV.?

Královy stavby
Stopy Karla IV. v architektuře a urbanismu

Nejen úspěšné projekty
Z čeho financoval Karel IV. své velké plány, rozhovor s profesorem Jaroslavem Čechurou

Zář impéria a království
Kaple sv. Kříže jako Nebeský Jeruzalém a perla evropského středověkého umění 

Karlova kamenná chlouba
Jak se stavěl Karlův most – jsou v něm opravdu vejce?

Záhady svatovítského triforia
O čem vypovídají busty a nápisy v nepřístupné části pražské katedrály

Strážce Zlaté stezky
Krátký příběh Karlova hradu (Karlsbergu), nyní Kašperka

 

Zpět na Velká kniha Živé historie