Živá historie Speciál zima 2013

Český svět za časů c. k. monarchie
Výběr z obsahu: 
  • Rok velkých revolucí
  • Zklamaná víra v carské Rusko
  • Češi a jejich poslední králové
  • 1918: Vůdcové zmeškali převrat
  • Dobrotivý revolucionář Vojta Náprstek
  • Zachránila revoluce Prahu?
  • Zlatý věk českého národa


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Válka a politika

Rok velkých revolucí
V roce 1848 vyrostly barikády ve většině evropských měst. Také v Praze se bojovalo za národní zájmy 

Revoluce, která se nekonala
Chybělo málo a rok 1849 se díky májovému spiknutí mohl velmi výrazně zapsat do historického povědomí obyvatel českých zemí

Kuriózní řešení finanční krize
Málokteré období je tak pestré na nejrůznější druhy papírových peněz jako šedesát osm let trvající vláda Františka Josefa I.

Konec agenta Romana
Proč se stal z revolucionáře Karla Sabiny konfident rakouské policie a jeden z nejznámějších zrádců v české historii?

Bouřlivák Frič proti habsburské monarchii
Josef Václav Frič na pražských barikádách roku 1848

Zklamaná víra v carské Rusko
V českém národním hnutí sehrála významnou úlohu myšlenka slovanské vzájemnosti a panslavismu

František Ferdinand

Císař mezi tradicí a modernou
Portrét Františka Josefa I. Žádný jiný panovník nebyl konfrontován s tak zásadní proměnou společnosti jako on

Konec absolutismu
Život v parlamentním státě pro naše předky nezačal až se vznikem Československa

První česká politická strana
Staročeši a jejich vedoucí postavení na politickém kolbišti

Volby a politici v mocnářství
Rozhovor s historikem Lubošem Velkem o počátcích české moderní politiky v 19. století

Krvavé léto roku 1866
K rozhodující bitvě o německá území mezi rakouským císařstvím a Pruskem došlo u Hradce Králové

Češi a jejich poslední králové
Rozhovor s historikem Jiřím Rakem o tom, co si o Češích a jejich politických snahách mysleli sami Habsburkové

Země tří národností
Soužití a nacionální třenice Čechů, Židů a Němců na přelomu 19. a 20. století

Až do těch hrdel a statků
Po přeměně habsburské říše v dualistický stát prošla česká politika zásadní proměnou

Jak František Ferdinand přeměnil monarchii?
Plány nástupce Františka Josefa I. na přeměnu říše

Válka, která měla trvat pár týdnů
Balkánský „sud střelného prachu“ - příčiny a počátky první světové války

Američtí Češi bojovali za republiku
Finanční, politická a materiální pomoc československému zahraničnímu odboji během první světové války

Republika z vůle velmocí
Masarykova jednání v zahraničí na podporu vzniku samostatného státu

1918: Vůdcové zmeškali převrat
Jak probíhal první den v samostatném českém státě

Co by se stalo, kdyby první světová válka skončila nerozhodně
Co kdyby se habsburská monarchie nerozpadla? Mohla přežít konec prohrané světové války?“

Jak se rodí národy?
Rozhovor s Liborem Vykoupilem o vzniku národních států

Život a kultura

„Chalupa“ císaře Ferdinanda
Zámek v Zákupech na Českolipsku patří k nepatrnému zlomku dochovaných rezidencí rodiny Habsburků u nás

Dobrotivý revolucionář Vojta Náprstek
Zakladatel muzea asijských, afrických a amerických kultur patří k nejpozoruhodnějším postavám 19. století u nás

Zachránila revoluce Prahu?
Jak se měnila a čím žila Praha 19. století

Mucha

Brnu říkali rakouský Manchester
Po revolučních letech zažívalo Brno zcela novou epochu svého rozvoje

Český utopista v Americe
V časech radikální proměny Evropy přemýšlel František Matouš Klácel o budoucích formách lidského soužití a duchovního života

Šťastná to žena?
Jaký byl skutečný příběh babičky Boženy Němcové

Služba u Arcidomu habsburského
Císařský dvůr ve Vídni byl se svou řadou hodnostářů a služebníků pevným a zdánlivě neotřesitelným symbolem habsburské monarchie

Když byla katedrála „skvostnou polozříceninou“
Boj o konečnou podobu nejslavnějšího českého chrámu v 19. století a jeho dokončení

Tečky a čárky spojují svět
Vznik a rozvoj telegrafu umožnil předávání zpráv na velké vzdálenosti, ba i přes oceán

Počátky „silnic železných a dřevěných“
Technologická novinka, která přicházela na svět dosti nejistým krokem

Národ sobě
Cesta k založení Národního divadla nebyla procházkou růžovým sadem

Kněžna z Hohenbergu
Žofie hraběnka Chotková, nevhodná kandidátka na nevěstu arcivévody Františka Ferdinanda, kterou se ale nakonec stala

Zlatý věk českého národa
Jak se u nás žilo na přelomu 19. a 20. století

Přemysl Oráč

Reklama z rukou slavného umělce
Nezaměnitelné plakáty Alfonse Muchy patří do zlatého fondu českého grafického umění

Věk páry a elektřiny
Vojtěch Lanna, Emil Škoda, František Křižík, Laurin a Klement, Emil Kolben – hvězdné nebe českého hospodářství posledního habsburského století

Židovské rituální vraždy
Na konci 19. století došlo k eskalaci protižidovských nálad. Případu Leopolda Hilsnera předcházela aféra v Kolíně

Rychleji, výše, silněji
Počátky českého sportu

Záhadná síla Gustava Frištenského
Roku 1879 se v Kamhajku u Kolína narodil zápasník, jenž se stal nesmrtelnou legendou po celém svět

Král českého sportu
Příběh Josefa Rösslera-Ořovského, veslaře, lyžaře, bruslaře...

Zpět na Velká kniha Živé historie