Živá historie Speciál zima 2014

Co by se stalo, kdyby... II. díl
Témata z aktuálního čísla: 
  • Co by se stalo, kdybychom se v roce 1938 bránili?
  • Co by se stalo, kdyby měl Ludvík Dítě lepšího koně?
  • Co by se stalo, kdyby Lucemburkové u Worringenu vyhráli?
  • Co by se stalo, kdyby Marcus Aurelius náhle nezemřel?
  • Co by se stalo, kdyby byl Alexandr Veliký zavražděn?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

ALTERNATIVNÍ DĚJINY

Co by se stalo, kdyby byl Alexandr Veliký zavražděn?
Ještě než se stal králem, dostal se horkokrevný princ do mnoha nebezpečných situací. Překročila by bez Alexandra řecká kultura své hranice?

Co by se stalo, kdyby Marcus Aurelius náhle nezemřel?
Za markomanských válek, ve 2. století, pronikli na naše území Římané v čele s Markem Aureliem. Plánoval tento císař zřízení nové provincie na našem území?

Co by se stalo, kdyby Hunové porazili Římany?
Attilovo vítězství v bitvě na Katalaunských polích mohlo mít zásadní vliv na další evropské dějiny

Co by se stalo, kdyby se Velká Morava nerozpadla?
Mohla fungovat silná slovanská říše v protikladu k německé říši v sousedství?

Co by se stalo, kdyby Lucemburkové u Worringenu vyhráli?
Mohl výsledek bitvy ovlivnit i české dějiny? Nastoupil by vůbec na trůn Jan Lucemburský?

Co by se stalo, kdyby Normané nedobyli Anglii?
Bitva u Hastings se stala mezníkem v anglických i kontinentálních dějinách. Přesto chybělo málo, aby Normané neuspěli

Co by se stalo, kdyby Husa neupálili?
Je možné, že by nedošlo k tragédii husitských válek? Co všechno by mohla změnit záchrana Husova života?

Co by se stalo, kdyby Johanka nevyhnala Angličany?
Vyráželi by Napoleonovi vojáci do boje pod anglickou vlajkou? Vznikla by alespoň dočasně spojená anglo-francouzská monarchie?

Co by se stalo, kdyby měl Ludvík Dítě lepšího koně?
„Kdyby měl Ludvík Jagellonský lepšího koně, nebyla by Bílá hora,“ tvrdí autor článku, profesor Jaroslav Čechura

Co by se stalo, kdyby spiklenci proti králi Jakubovi uspěli?
Jaký by dějiny nabraly kurs po úspěšném atentátu katolíků na protestantského krále Jakuba I. a jeho parlament?

Co by se stalo, kdyby byl císař Rudolf II. zdravý?
Mohla si Praha udržet postavení kulturního centra Evropy? Nedošlo by ke konfliktu se stavy mnohem dřív než po roce 1618?

Co by se stalo, kdyby nezemřela carevna Alžběta
Zachránila Alžbětina smrt v zimě 1761 Prusko před katastrofou?

Co by se stalo, kdyby Napoleon u Slavkova prohrál?
A je možné, že by se sled věcí vyvinul tak, že by k bitvě vůbec nedošlo? Tahle možnost byla dokonce pravděpodobnější než ta titulková

Co by se stalo, kdyby Tecumseh nezahynul v bitvě?
Mohla by indiánská koalice utvořit silnou protiváhu Američanů?

Co by se stalo, kdyby císař Karel Habsburský uzavřel roku 1917 mír?
Existuje jeden zlomový okamžik, od nějž podunajská monarchie kráčela už jen ke svému zániku

Co by se stalo, kdyby car přežil a bolševici prohráli?
Po bolševickém převratu v listopadu 1917 se ukázalo, že nově nastolený režim má mnoho odpůrců

Co by se stalo, kdyby státy Dohody prohrály?
Série jarních německých ofenzív roku 1918 málem vedla k dobytí Paříže

Co by se stalo, kdybychom se v roce 1938 bránili?
Přivodila by naše obrana Hitlerův pád?

Mohla válka dopadnout jinak?
Osudové okamžiky druhé světové války, které mohly zvrátit její vývoj

JAK TO BYLO DOOPRAVDY

Hatšepsut: Uzurpátorka, nebo faraonka z nutnosti?
Nový pohled na politickou aktivitu velké starověké vládkyně. Zasloužila si svou špatnou pověst?

Na počátku cesty ke světovládě
Necelých třiatřicet let žil Alexandr Makedonský. Stihl toho však hodně. Stal se pánem světa a dokonce i bohem. V čem bylo tajemství jeho úspěchu?

Římané v Germánii
Proč ve 2. století vypukly markomanské války a jak reagovali Římané? Chtěli ovládnout celou Evropu?

Bruttius v zemi Markomanů
Vyprávění římského vojáka, jenž se ocitl na našem území, založené na historických reáliích, pramenech a archeologických nálezech

Attilovo tažení za světovládou
Porážka v „bitvě národů“ na Katalaunských polích roku 451, v níž se Hunové utkali s Římany, zabránila Hunům opanovat římský západ

Z podrobených Čechů se stali vládci
Jak se vlastně stalo, že se centrum moci přesunulo z Velké Moravy do Čech?

Osudová bitva Lucemburků
Čím se střet u Worringenu roku 1288 podobal bitvě na Moravském poli?

Vítězství, které změnilo svět
Okolnosti slavné bitvy u Hastings a motivy jejích hrdinů. Proč se štěstěna přiklonila právě na stranu Viléma Dobyvatele?

„Budiž zničeno tělo hříchu“
Co dělal Jan Hus půl roku v Kostnici, jak probíhal slavný koncil a proč kazatel opravdu skončil na hranici?

Kdo poslal Pannu Orleánskou?
Nová fakta o jedné z nejznámějších postav historie. Jak je možné, že jí všichni věřili?

Sňatky z rozumu
Co provázelo svatbu Ferdinanda Habsburského a Anny Jagellonské, která rozhodla o dalším směřování českých dějin?

Spiknutí střelného prachu
Proč chtěl Guy Fawkes vyhodit do vzduchu anglický parlament a jaké okolnosti provázely katolické spiknutí proti protestantskému králi Jakubovi?

Seděl na trůně šílenec?
Rudolf II. patří bezpochyby k nejpopulárnějším panovníkům, kteří kdy vládli českému království, ve skutečnosti však trpěl duševními problémy

Carevna vtažená do války
Alžběta I. vládla v dramatické době sedmileté války. Podařilo se jí zvrátit neutěšený stav země?

Bitva tří císařů
Průběh a detaily jedné z nejslavnějších bitev v historii čili Austerlitz 2. prosince 1805

Marný boj Padající hvězdy
Tecumsehova indiánská koalice, legendární bitva na řece Wabash a předem prohraná válka s americkou armádou

Nešťastný osud posledního českého krále
Životní příběh Karla I. Habsburského lze vnímat jako nenaplněnou příležitost k modernizaci a možná i zachování monarchie

Brutální poprava carské rodiny
Vražda ruského cara Mikuláše II. a jeho rodiny má stále nevyjasněné otazníky

Konec krvavých ofenzív
Poslední střety Spojenců a Dohody v první světové válce

Mohli jsme proti Němcům obstát?
Mnichovská krize a naše připravenost na válku

ROZHOVOR, KTERÝ SE NEUSKUTEČNIL

Audience u faraona
Fiktivní rozhovor s Thutmosem III. o jeho válečných úspěších a složitém vztahu se spoluvládkyní Hatšepsut

Vražedkyně a krkavčí matka
V české historii snad neexistuje žena, která by měla horší pověst než kněžna Drahomíra. Jak mohlo vypadat její setkání se synem Václavem, poté, co převzal vládu?

Slepý kastrát předává vládu
Knížete Jaromíra dal starší bratr vykastrovat a mladší oslepit. Existuje snad tragičtější a politováníhodnější postava českých dějin? Co mu mohlo táhnout hlavou, když se ujal vlády?

Hra o římský trůn
Karel IV. přesvědčuje svého prohnaného strýce, arcibiskupa Balduina Trevírského, aby jej podpořil svým hlasem jako správného adepta na císařský trůn

Pýcha a pád
Rozhovor s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna nejen o Václavu IV. Proč skutečně zemřel Jenštejnův vikář Jan z Nepomuku?

Labutí píseň pětilisté růže
S čím se svěřil Petr Vok rytíři Doudlebskému v době, kdy ztratil naději na pokračování svého rodu a zápolil s ekonomickými problémy?

Bonaparte ve službách republiky
Fiktivní rozhovor s Napoleonem na téma mládí a cesta k moci

U obětovaného prezidenta

Jak vylíčil svůj příběh ve fiktivním rozhovoru JUDr. Emil Hácha?

[listovacka path=sites/default/files/listovacky/ZH_special/2013-08/ZH_special_2013_08_|start=1|end=132|ext=jpg]
Zpět na Živá historie Speciál